< sekcia Kultúra

Novým správcom Matice slovenskej sa stal Maroš Smolec

Ilustračné foto Foto: Matica Slovenská

Hlasovaním o tom rozhodli členovia Výboru MS, ktorý zasadal piatykrát vo svojom funkčnom období.

Martin 9. júna (TASR) - Novým správcom Matice slovenskej (MS) sa stal súčasný šéfredaktor Slovenských národných novín Maroš Smolec. Hlasovaním o tom rozhodli členovia Výboru MS, ktorý zasadal piatykrát vo svojom funkčnom období. TASR o tom informovala Jana Gavrecká z Informačného ústredia MS.

Z prítomných 26 členov Výboru MS podporili nového správcu 17, osem bolo proti, jeden nehlasoval. „V percentuálnom prepočte hlasov prítomných členov som získal podporu sedemdesiat percent. Považujem to za podporu mojej vízie na obdobie do konca roku 2014, kde sa budem usilovať šetriacimi opatreniami stabilizovať ekonomickú situáciu Matice. A od jesene začať pracovať na reálnom rozpočte na rok 2015, ktorý bude vychádzať z jasných a reálnych príjmov ustanovizne zo strany Ministerstva kultúry SR a z vlastných zdrojov. Samozrejme, aby sa zachovala zákonná povinnosť a úloha Matice. Matica potrebuje skutočne reštart,“ skonštatoval Smolec.

Výbor MS podľa Gavreckej pokračoval v šetriacich opatreniach v Domoch Matíc a oblastných pracoviskách MS. „Podľa schváleného návrhu sa v tomto segmente prepustí desať zamestnancov z celkového počtu 38 a šetrenie by v novom roku mohlo predstavovať vyše 120.000 eur. Matičiari opäť rokovali o rozpočte na rok 2014. Prijali jeho východiská, keďže musia do definitívneho návrhu zakomponovať šetriace opatrenia z opatrení na úrovni regionálnej matičnej kultúry. Pred predložením návrhu rozpočtu na tento rok sa musí presne stanoviť výpadok zdrojov. Výbor súhlasil so vzatím kontokorentného úveru, aj s povinnosťou záložného práva na niektorú z nehnuteľností MS,“ uviedla Gavrecká.

Doplnila, že podľa predsedu finančnej komisie MS Viliama Oberhausera musia matičiari šetriť naďalej na úrovni niekoľko stotisíc eur. „Opatrenia budú obsahovať okrem šetrenia aj odpredaj prebytočného majetku ustanovizne. Výbor prijal jediné obmedzenie v možnostiach šetrenia, a to, že bez súhlasu najvyššieho orgánu - valného zhromaždenia MS nebude môcť Matica odpredať ani založiť akcie tlačiarne Neografia, a. s.,“ dodala Gavrecká.