Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 4. marec 2024Meniny má Kazimír
< sekcia Kultúra

Matica slovenská vydala výber Klenoty slovenskej poézie I

Spisovateľ Jaroslav Rezník Foto: TASR/Pavol Funtál

Básne sú publikované v pôvodnej jazykovej podobe, tak ako ich autori publikovali vo svojom období života.

Bratislava 12. decembra (TASR) - Poetický vianočný darček pre mladších i starších pripravila v týchto dňoch Matica slovenská. Pod názvom Klenoty slovenskej poézie I vydala reprezentačný výber z poézie slovenskej klasiky 19. a začiatku 20. storočia. Výber zostavil básnik Jaroslav Rezník, ktorý o "štúrovskej časti zborníka" okrem iného napísal: "...jedna vec je vytvoriť gramatickú sústavu jazyka vrátane pravopisu a lexiky, no druhá vec je - presadiť túto normu do života. A to mali urobiť oni - mladí Štúrovi žiaci na prahu dospelosti. Oni sa mali stať tou vyvolenou generáciou, ktorá prebudí národ a predstaví ho svetu. A to skrz jeho najvlastnejší a najprirodzenejší znak, čo si vytvoril v priebehu stáročí - jazyk. A že najrýchlejšie to pôjde cez poéziu. Ona má byť tým zvestovateľom národa, ona má byť tým prvým poslom, ktorý oznámi, že tento národ má vlastný jazyk, a že po nej to potvrdia aj majstri iných literárnych i publicistických žánrov. Možno to ešte nikto nevyslovil, ale pravdou je, že slovenčina sa postupne dostala aj do bežných komunikačných a úradných vzťahov vďaka umeniu. Vďaka literárnemu umeniu, predovšetkým poézii. To poézia dala nášmu jazyku tú imunitu, tú odolnosť, vďaka ktorej pretrvala cez všetky generácie až doteraz.."

Zborník obsahuje básne "skôr menej známe ako známe a opotrebované" od týchto básnikov, zoradených v chronologickom poradí: Ján Hollý, Ján Kollár, Pavel Jozef Šafárik, Karol Kuzmány, Michal Miloslav Hodža, Samo Chalupka, Ľudovít Štúr, Andrej Sládkovič, Samo Bohdan Hroboň, Janko Matúška, Janko Kráľ, Ján Francisci-Rimavský, Peter Kellner-Hostinský, Samo Vozár, Mikuláš Dohnány, Daniel Maróthy, Viliam Pauliny-Tóth, Ján Botto a Janko Čajak.

Básne sú publikované v pôvodnej jazykovej podobe, tak ako ich autori publikovali vo svojom období života. To znamená, že ukážka z tvorby Jána Hollého je uverejnená v bernolákovčine, Ján Kollár v dobovej češtine, štúrovskí básnici v prvotnom pravopise atď.

Originálnosť zborníka ešte umocňuje fakt, že všetky básne sú narecitované v originálnych zneniach v priloženom zvukovom zázname (CD). Zvukovú podobu im dal herec a náš skúsený interpret poézie Jozef Šimonovič. Zaznamenať treba aj mimoriadne vynachádzavú a originálnu grafickú úpravu s použitím kaligrafického písma a s veľkým citom pre zalomenie verša. Jej autorom, ako aj autorom návrhu obálky je Peter Ďurík.

Publikácia má všetky predpoklady stať sa vyhľadávanou učebnou pomôckou pre vyučujúcich jazyk slovenský a literatúru na základných a stredných školách, ako aj pre ich žiakov a študentov. Keďže názov zborníka avizuje pokračovanie, môžeme do roka očakávať jeho druhý diel.