< sekcia Kultúra

Matica slovenská vyhlásila rok 2022 za Rok odkazu štúrovcov

Matica slovenská archívna snímka. Foto: www.facebook.com

Národný kalendár predstavuje tradičnú matičnú publikáciu venovanú výročiam v danom roku.

Bratislava 29. novembra (TASR) - Matica slovenská (MS) vyhlásila budúci rok za Rok odkazu štúrovcov. Pri tejto príležitosti vydala Národný kalendár 2022. V novom knižnom titule venuje pozornosť okrúhlym výročiam významných štúrovských i matičných osobností. TASR o tom informovala hovorkyňa MS Veronika Grznárová.

Matičiari upozorňujú, že v roku 2022 uplynie presne 200 rokov od narodenia viacerých významných štúrovcov, sú medzi nimi Ján Francisci, Janko Kráľ, Ján Rotarides, Ján Kalinčiak a ďalší. "Pre Maticu slovenskú však nemajú význam len ako národní buditelia, ale mnohí z nich boli úplne prvými matičiarmi. Samotný Ján Francisci bol nielen kľúčovou postavou štúrovského hnutia, ale aj vzniku Matice slovenskej v roku 1863, v ktorej bol doživotným čestným podpredsedom," hovorí predseda MS Marián Gešper.

Ďalej zdôraznil, že kultúrna, vedecká a osvetová činnosť MS v národnom kontexte sa bude budúci rok niesť práve v znamení štúrovského odkazu. Medzi ďalšími štúrovcami, ktorí oslávia dvojstoročnicu, je politik a právnik Štefan Marko Daxner, hudobný skladateľ August Horislav Krčméry, maliar Peter Michal Bohúň, revolucionár Ľudovít Jaroslav Šulek a básnik Jakub Grajchman.

Národný kalendár predstavuje tradičnú matičnú publikáciu venovanú výročiam v danom roku. Ten najnovší obsahuje vyše sedemdesiat príspevkov slovenských autorov. Čitatelia v ňom nájdu zaujímavé osudy desiatok osobností slovenskej histórie, ale tiež jej zlomové a závažné udalosti. Autori opisujú tragické okolnosti úmrtia Vladimíra Clementisa, člena Výboru MS, ponúkajú úvahu k storočnici spisovateľa a predsedu MS Vladimíra Mináča a venujú sa kariére pilota Otta Smika či životnej ceste generála Ferdinanda Čatloša. Neopomenuli nedožité osemdesiate narodeniny Vladimíra Dzurillu či päťdesiate výročie narodenia futbalového talentu Petra Dubovského. "Tieto výročia sú v rámci dlhodobej kalendárovej tradície v Matici slovenskej zvýraznené aj v stolovom a nástennom kalendári na rok 2022," dodala Grznárová.