< sekcia Kultúra

Školský web TASR má nový názov a modernejší dizajn

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Portál skolske.sk je súčasťou projektu TASR do každej školy, v rámci ktorého agentúra sprístupnila všetkým školám na Slovensku bezplatne všetky svoje spravodajské databázy.

Bratislava 23. mája (TASR) – Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) spúšťa nový školský web s názvom Školské.sk. Doména skolske.sk nahradí skolskyservis.sk, ktorý sa počas svojej existencie úspešne etabloval medzi najsilnejšími školskými webmi na Slovensku. V priebehu siedmich rokov uverejnil takmer 37.000 správ a vytvoril priestor pre žiakov, študentov a pedagógov na prezentáciu ich tvorby a názorov.

Portál školské.sk je súčasťou projektu TASR do každej školy, v rámci ktorého agentúra sprístupnila všetkým školám na Slovensku bezplatne všetky svoje spravodajské databázy.

Špecializovaný portál má moderný dizajn a ponúka nové možnosti pre žiakov i učiteľov z takmer tritisíc základných, stredných a vysokých škôl. Portál má vo svojom archíve uložené všetky uverejnené príspevky od spustenia projektu.

TASR má v súčasnosti vybudovaný široký okruh spravodajcov zo škôl, ktorí pravidelne prispievajú svojimi správami a reportážami. Nový web má vlastný redakčný systém, ktorý vytvára prístup do administratívnej zóny pre prispievateľov. Všetci záujemcovia sa tak môžu podieľať na tvorbe obsahu stránky a využiť priestor na prezentáciu svojej školy a vlastných tvorivých aktivít.

Spravodajské materiály z agentúrneho servisu TASR môžu základné, stredné a vysoké školy využívať v rámci mediálnej výchovy, občianskej náuky, ale aj mimoškolskej činnosti, napríklad pri tvorbe školských časopisov či webových stránok. Informácie z databáz spravodajského servisu majú možnosť v rámci prípravy učebníc a interaktívneho vzdelávacieho obsahu bezplatne čerpať aj autori učebníc a dodávatelia interaktívneho vzdelávacieho obsahu.

Prístupové údaje škôl vrátane hesiel do agentúrneho spravodajského servisu TASR sa pre školy nemenia. V prípade, že používatelia svoje heslá už nemajú k dispozícii, agentúra im ich na požiadanie poskytne. Informácie o možnostiach registrácie prispievateľov prinesie web skolske.sk aj prostredníctvom newslettera.