< sekcia Kultúra

Medzinárodná zborová akadémia Lübeck vystúpi v Bratislave

Medzinárodná zborová akadémia Lübeck vystúpi v Bratislave Foto: Ars ante portas

Renomovaný miešaný spevácky zbor MEDZINÁRODNÁ ZBOROVÁ AKADÉMIA LÜBECK (DIE INTERNATIONALE CHORAKADEMIE LÜBECK) s dirigentom Rolf Beckom vystúpi počas svojho pracovného pobytu na Slovensku.

Bratislava 17. júla (OTS) - Renomovaný miešaný spevácky zbor MEDZINÁRODNÁ ZBOROVÁ AKADÉMIA LÜBECK (DIE INTERNATIONALE CHORAKADEMIE LÜBECK) s dirigentom Rolf Beckom vystúpi počas svojho pracovného pobytu na Slovensku na benefičnom koncerte v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici v stredu 31. júla 2019 o 19.00 hod. Hosťom speváckeho zboru bude slovenský organový virtuóz Stanislav Šurin.

Koncert bude benefíciou pre detskú onkológiu na Kramároch.

Vstupné 5 € / 3 € mládež do 18 rokov, seniori 62+, ZŤP
Predaj vstupeniek: sieť predajní a www.ticketportal.sk
Agentúra Kováčová, tel. 0950 532 692
Kníhkupectvo Jonatan, Legionárska 2, tel.: 02/5556 3040


Názov koncert BACH – MAHLER naznačuje jeho dramaturgiu. V úvodných a záverečných zborových skladbách predvedie zbor Bachove kantáty a Mahlerove piesne. Piesne Gustava Mahlera a Richarda Wagnera zaznejú v originálnych úpravách známeho nemeckého skladateľa, muzikológa so zameraním na zborovú hudbu Clytus-a Gottwald-a.
Stanislav Šurin predvedie diela Johanna Sebastiana Bacha a Petra Ebena (skladby 2, 7)

1. Johann Sebastian Bach (1685 – 1750): Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230, moteto
2. J. S. Bach: Prelúdium a fúga a mol BWV 543
3. Gustav Mahler (1860 – 1911): Scheiden und Meiden, arr. C. Gottwald
5. Richard Wagner (1813 – 1883): Im Treibhaus, arr. Clytus Gottwald
6. G. Mahler: Ich bin der Welt abhanden gekommen, arr. Clytus Gottwald
7. Petr Eben (1929 – 2007): Sladké okovy lásky (inšpirované textom Jana Amosa Komenského)
8. J. S. Bach: Jesu, meine Freude BWV 227, moteto

V Bratislave vystúpi 37 členov akadémie z 19 krajín!
Medzinárodná zborová akadémia pod umeleckým vedením jej zakladateľa Rolfa Becka je elitný a v obsadení flexibilný, stále sa rozvíjajúci vokálny ansámbel. Popri koncertnej činnosti sa Medzinárodná zborová akadémia ako inštitúcia zameriava aj na objavovanie nových speváckych talentov, ich vzdelávanie a sprevádza mladých spevákov z celého sveta v začiatkoch ich umeleckej kariéry. Svoje inovatívne a netradičné programy, ale aj interpretáciu veľkých zborových diel klasického repertoáru ponúka na pódiách celého sveta na tej najvyššej interpretačnej úrovni. Po letných akadémiách v Rendburgu, Nemecko (2016), Luslawiciach, Poľsko (2017) a v Aldersbachu, Nemecko (2018) si Zborová akadémia vybrala pre leto 2019 ako letné sídlo Smolenický zámok na Slovensku. V termíne 22.7.2019 – 7.8.2019 prebehnú 3 edukačné projekty, všetky so záverečnými koncertami pre daný projekt.