< sekcia Kultúra

Ministerstvo kultúry má na budúci rok nižší rozpočet o 4,77 mil. eur

Ministerstvo kultúry Foto: TASR

Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu, ktorý dnes schválila vláda.

Bratislava 10. októbra (TASR) – Ministerstvo kultúry (MK) bude na budúci rok hospodáriť s rozpočtom nižším o 4,77 milióna eur v porovnaní s týmto rokom. K dispozícii bude mať viac ako 182,47 milióna eur.
Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu, ktorý dnes schválila vláda.

Šéf rezortu kultúry Marek Maďarič je napriek tomu s týmto číslom relatívne spokojný. "Ak to dám do kontextu s tými východiskami, ktoré boli pôvodne ešte oveľa horšie a taktiež s kontextom krízy a nevyhnutnosti konsolidovať, tak vyslovujeme relatívnu spokojnosť," uviedol.

Rozpočet mu podľa neho umožňuje navýšiť prostriedky na podporu literatúry, čo je jedna z priorít budúceho roku, ako aj pre kultúrne aktivity v zahraničí. Prostriedky pre príspevkové organizácie MK zostávajú v takej výške ako tento rok.

Grantový systém ministerstva je nižší o viac ako jeden milión eur. Použiť môže sumu vo výške 20,016 milióna eur. Avšak tieto zdroje určené na financovanie neštátnej kultúry sa po odpočítaní výdavkov na Európske hlavné mesto kultúry zvýšia oproti schválenému tohtoročnému rozpočtu o 2,27 milióna eur. Peniaze pôjdu na podporu projektov z oblasti divadelného, výtvarného, tanečného, hudobného, literárneho umenia a na obnovu národných kultúrnych pamiatok.

Pre verejnoprávne inštitúcie je budúci rok určených o 2,5 milióna eur menej. RTVS dostane 24,5 milióna eur. Tento verejnoprávny vysielateľ bude mať v roku 2014 k dispozícii nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roku a zároveň je alokovaných 1,5 milióna eur na financovanie nových účelových investičných projektov. "Čo sa týka zmluvy so štátom, tam je zachovaná taká istá výška určená na programy RTVS a taktiež si môže preniesť neminuté kapitálové výdavky z tohto roka," ozrejmil Maďarič.

Audiovizuálny fond získa 4 milióny eur a Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) 1,90 milióna eur.

V rámci strategických zámerov sa rozpočtujú zdroje na financovanie projektov a stratégií schválených vládou SR. Ich disponibilný objem predstavuje 3,59 milióna eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2013 dochádza k zníženiu výdavkov v tejto oblasti o 740.000 eur z dôvodu ukončenia stratégie rozvoja slovenského knihovníctva, ktorá bola časovo ohraničená týmto rokom. Zároveň sa od roku 2014 bude realizovať stratégia nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty a stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR.

Na financovanie obnovy audiovizuálneho dedičstva sú alokované zdroje pre Slovenský filmový ústav vo výške 1,49 milióna eur, čo zodpovedá úrovni tohtoročného rozpočtu. Financie sú určené na obnovu kinematografických a audiovizuálnych diel a ich postupné sprístupňovanie verejnosti.

V rámci projektu akvizície zbierkových predmetov rezort vyčlenil 300.000 eur na získanie zbierkových predmetov do zbierkových fondov organizácií. Cieľom podpory stratégie rozvoja múzeí a galérií je zlepšenie stavu vedeckovýskumnej, akvizičnej a prezentačnej činnosti múzeí a galérií a vytváranie podmienok na zvyšovanie vzdelania a ďalšie rozširovanie odbornosti ich zamestnancov. Na predmetnú stratégiu pôjde 500.000 eur.   Na obnovu a zlepšenie nevyhovujúceho nástrojového vybavenia a krojových súčastí umeleckých telies a súborov je rozpočtovaných 100.000 eur.

Financovanie cirkví a náboženských spoločností bude na tohtoročnej úrovni. Ide o sumu takmer 37,4 milióna eur. Z týchto prostriedkov sa financujú platy a poistné duchovných, prevádzka ústredí cirkví a náboženských spoločností a charitných domov.