Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 21. jún 2024Meniny má Alojz
< sekcia Kultúra

Múzeá SNM navštívilo vlani vyše milióna návštevníkov

Snímka z výstavy Divadelné storočie - stopy a postoje, ktorú v priestoroch Bratislavského hradu opäť prístupnili verejnosti. Rozsiahlu a dlhodobú expozíciu pripravil pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 Divadelný ústav v spolupráci so Slovenským národným múzeom (SNM) - Historickým múzeom. V Bratislave 16. mája 2020. Foto: TASR - Pavel Neubauer

V rámci akvizičnej činnosti pribudlo do múzea 17.520 kusov zbierkových predmetov.

Bratislava 18. júna (TASR) - V uplynulom roku navštívilo múzeá Slovenského národného múzea (SNM) spolu 1.211.559 návštevníkov. SNM sprístupňovalo celkovo 61 expozícií s rozličným obsahovým a informačným zameraním. Ponúklo tiež 165 výstav. Celkové príjmy dosiahli 23.298.728 eur a výdavky 21.404.683 eur. Vyplýva to z Verejného odpočtu hospodárenia a hodnotenia činnosti Slovenského národného múzea (SNM) za rok 2019. TASR o tom informovala vedúca Centra múzejnej komunikácie Zuzana Vášáryová.

"V roku 2019 došlo k nárastu návštevnosti najmä na Bratislavskom hrade, kde počet návštevníkov prevýšil počet návštevníkov v múzeu v Bojniciach a vyrovnal sa počtu návštevníkov Spišského hradu," priblížila Vášáryová. Výrazný nárast zaznamenal vlani počet neplatiacich návštevníkov, išlo o viac ako 40.000 osôb. Stabilizoval sa počet detí a mládeže do 18 rokov.

V uplynulom roku sa pozornosť sústredila na obnovu Hradu Krásna Hôrka, pokračovanie obnovy Spišského hradu, ukončenie rekonštrukcie objektov Múzea Slovenských národných rád v Myjave, prípravu projektu nového depozitára Historického múzea, ďalšiu etapu budovania Múzea holokaustu v Seredi a začiatok obnovy a rekonštrukcie Múzea Martina Benku v Martine. Ukončené boli aj obnovy objektov financovaných prostredníctvom nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ a nórskych fondov v Múzeách v Martine, ako aj realizácia projektu v Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku v Dolnej Strehovej. Pokračoval aj projekt cezhraničnej spolupráce Historického a Hudobného múzea Treasures / Poklady strednej Európy. Kultúra, príroda, hudba.

V rámci akvizičnej činnosti pribudlo do múzea 17.520 kusov zbierkových predmetov. Mimoriadnou udalosťou bolo podľa SNM podpísanie darovacej zmluvy s grófom Moritzom Csákym, ktorý sa zaviazal darovať SNM – Spišskému múzeu v Levoči cenné artefakty viažuce sa k rodine Csáky pôsobiacej na Spiši. Za nedostatočný označuje SNM počet ošetrených zbierkových predmetov.

"Oblasť ochrany zbierkových predmetov nedosahuje v SNM želanú úroveň," konštatuje sa v odpočte. Veľká časť budov a zariadení na ochranu zbierok je zastaraných a poruchových, mnohé z nich sú v havarijnom stave, napríklad sídelná budova SNM v Bratislave na Vajanského nábreží 2, druhá sídelná budova SNM v Martine na Malej Hore, ale aj mnohé ďalšie, zhodnotilo SNM. K čiastkovým zlepšeniam prispela podľa nich komplexná rekonštrukcia niektorých objektov.

V uplynulom roku zasadala Vedecká rada SNM, ktorá pozitívne hodnotila výsledky vedecko-výskumnej činnosti najmä v oblasti prírodných vied a schválila novú inštitucionálnu vedecko-výskumnú úlohu Príbeh Slovenského národného múzea. Viaceré špecializované múzeá získali granty na realizáciu vedecko-výskumných projektov.

SNM tvorí 18 špecializovaných múzeí, spravuje viac ako štyri milióny zbierkových predmetov a takmer 300 objektov.