< sekcia Kultúra

Múzeom roku 2011 je Slovenské banské múzeum

Ocenené bolo komisiou súťaže, pričom cenu do rúk riaditeľa múzea Jozefa Labudu odovzdajú vo štvrtok, 17. mája v Bratislave.

Banská Štiavnica 15. mája (TASR) - Slovenským Múzeom roka 2011 je Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici. Ocenené bolo komisiou súťaže, pričom cenu do rúk riaditeľa múzea Jozefa Labudu odovzdajú vo štvrtok, 17. mája v Bratislave. TASR o tom informovala pracovníčka múzea Magdaléna Sombathyová.

Ocenenie má pre pracovníkov múzea o to väčší význam, že ho dostalo za prácu v roku, v ktorom zažívalo asi najväčšie problémy s finančným zabezpečením na svoju prácu.

SBM vlani dokončilo projekt Integrovaná ochrana európskeho kultúrneho dedičstva v správe SBM, na ktorý získalo finančné prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu, vďaka ktorým mohlo zabezpečiť reštaurovanie 46 umelecko-historických zbierok a v súťaži SBM prezentovalo reštaurovanie jednej z najvýznamnejších zbierok – sochu svätej Barbory z roku 1506.

Aj druhý predmet súťaže sa realizoval z tohto zdroja –vytvorenie nových expozičných celkov na Starom zámku. V troch pôvodných koniarňach vznikol priestor pre inštalovanie zreštaurovaných kamenných článkov. Reštaurovanie sv. Barbory realizovali akademický sochár T. Lupták a J. Patsch, kamenné články I. Hovorič a T. Lupták. Scenár expozície realizovala M. Čelková.

V časti akvizícia sa prezentovalo získanie sady váh spolu s ďalším vybavením chemického laboratória v Novákoch a Cígli. Váhy dopĺňajú líniu vývoja, ktorá je v zbierkovom fonde banskej techniky zachovaná od 18. storočia. Zbierky do fondu banskej techniky získala M. Sombathyová.

V predmete súťaže vedeckovýskumná činnosť bol prezentovaný archeologický výskum lokality Staré mesto, ktorý už tridsiatu sezónu realizuje riaditeľ SBM J. Labuda. V roku 2011 sa mu podarilo objaviť hradnú kaplnku, čo bol dôkaz v poradí ôsmej sakrálnej stavby stredovekej Banskej Štiavnice.

Poslednou aktivitou zaradenou do prihlášky súťaže Múzeum roka bol denný letný tábor, organizovaný SBM pre deti v rámci podujatí Školy v múzeu, ktoré organizuje A. Ďuricová. V roku 2011 sa nosnou témou pre tábor stala návšteva princov Alberta, Leopolda, syna a budúceho zaťa panovníčky Márie Terézie.

Ministerstvo kultúry SR každoročne vyhlasuje súťaž Múzeum roka, do ktorej sa môžu zapojiť všetky slovenské múzeá a galérie. Slovenské banské múzeum sa prihlásilo do prvej kategórie, pre múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou. Titul Múzeum roka udeľuje ministerstvo za výnimočné výsledky pri realizácii základných odborných činností, ktoré sú v súlade s profiláciou a špecializáciou múzea alebo galérie a  komplexný profesionálny prístup k činnosti múzea alebo galérie. Účastníci súťaže prezentujú svoju činnosť v piatich predmetoch súťaže : akvizícia predmetu do zbierkového fondu, vedeckovýskumnú činnosť v lokalite, bezpečnosť a ochranu zbierkových predmetov, prezentáciu zbierkových predmetov a nové formy práce s verejnosťou.