< sekcia Kultúra

Múzeum v Spišskej Novej Vsi vydalo monografiu Dejiny Rusínov na Spiši

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc

Autormi výstavy aj publikácie sú pracovníci Múzea Spiša Martin Furmanik, Juraj Pavlis, Mária Staňová Michalková a Miroslav Števík.

Spišská Nová Ves 1. decembra (TASR) – Monografiu Dejiny Rusínov na Spiši vydalo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Ide o prvý zväzok knižnej edície múzea s názvom Dejiny národností na Spiši. V rámci nej majú v budúcnosti vychádzať publikácie o ďalších národnostiach, ktoré žili a žijú na Spiši. TASR o tom za múzeum informoval Martin Furmanik.

Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku ide o prvú publikáciu na Slovensku, ktorá sa podrobne zaoberá dejinami určitej menšiny v konkrétnom slovenskom regióne. „Okrem iného je unikátna aj preto, že vychádza v slovenskej aj rusínskej jazykovej mutácii. Spišskí Rusíni si tak môžu o svojich dejinách prečítať viac vo svojom materinskom jazyku,“ uviedol.

Kniha je členená na štyri kapitoly. Prvá sa venuje dejinám spišských Rusínov od stredoveku do roku 1848, druhá Rusínmi na Spiši v období rokov 1848 až 1918 a tretia sa venuje obdobiu od roku 1918 po súčasnosť. Posledná štvrtá kapitola skúma Rusínov na Spiši z etnografického hľadiska.

Minulotýždňová prezentácia publikácie bola jedným zo sprievodných podujatí výstavy Rusíni na Spiši. Autormi výstavy aj publikácie sú pracovníci Múzea Spiša Martin Furmanik, Juraj Pavlis, Mária Staňová Michalková a Miroslav Števík.