Quantcast
< sekcia Kultúra

Na konferencii v Nitre sa V. Timurovi dostalo trojnásobnej pocty

Foto: Teraz.sk

Medzinárodný Všeslovanský zväz v Moskve mu udelil Diplom "za významný vklad pre rozvoj svetového hnutia slovanských národov", ktorý podpísal predseda Zväzu A. O. Platonov.

Bratislava 12. októbra (TASR) - Na Medzinárodnej konferencii 7. októbra v Nitre sa historikovi a filozofovi histórie PhDr. Viktorovi Timurovi CSc., autorovi obsiahlych vedeckých monografií Dávnoveká Európa a Zamlčané dejiny, dostalo trojnásobnej pocty.

Od Všeslovanského výboru v Prahe dostal Čestné uznanie za šírenie myšlienok všeslovanskej vzájomnosti.
Foto: Teraz.sk


Medzinárodný Všeslovanský zväz v Moskve mu udelil Diplom "za významný vklad pre rozvoj svetového hnutia slovanských národov", ktorý podpísal predseda Zväzu A. O. Platonov.
Foto: Teraz.sk

Do tretice - Nadačný fond V. I. Vernadského v Moskve mu udelil Rad V. I. Vernadského za "vedecký prínos".

Vladimír Ivanovič Vernadský (1863 - 1945) bol prírodovedec, profesor Moskovskej univerzity, historik vedy, organizátor vedeckých inštitúcií, člen Českej akadémie vied a od roku 1919 prezident Ruskej akadémie vied. Jeho učenie malo vplyv na vznik ekológie a teórie vedecko-technickej revolúcie. Bol tvorcom systému, ktorý spája prírodné, spoločenské a individuálne tendencie vývoja.