< sekcia Kultúra

Na Letodivoch predstavia Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta

Publikácia zachytáva aj najnovší vývoj bábkového divadla, ktorý smeruje k interaktivite a miešaniu nielen divadelných druhov, ale aj žánrov.

Bratislava 8. júla (TASR) - Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla je nový publikačný počin Divadelného ústavu. Verejnosti ho predstavia vo štvrtok v záhrade Bratislavského bábkového divadla v rámci jeho tretej letnej sezóny Letodivy. TASR o tom informovala PR manažérka Jana Dugasová.

Slávnostná prezentácia sa uskutoční za účasti autorov publikácie, ktorú zostavil Vladimír Predmerský, čerstvý držiteľ Ceny ministerky kultúry SR za celoživotnú prácu v oblasti bábkového divadla.

"V plejáde autorov textov pre bábkové divadlo, ktorých predstavuje táto kniha, sa stretávajú tí, ktorí písali 'univerzálne' hry, po desaťročia hrané divadlami nielen na Slovensku, s autormi, ktorých doménou ani nie je dramatická, lež epická literatúra, a svoje dramatické texty vytvárali v spolupráci s divadelnými dramaturgmi a režisérmi," približujú publikáciu autori a dodávajú, že časť bábkarského repertoára tvoria rôzne dramatizácie pôvodne prozaických textov ľudových či umelých rozprávok: "Veľkú skupinu predstavujú už spomenutí praktickí divadelníci, ktorí píšu svoje bábkové hry s presným zacielením na ich javiskovú realizáciu."

Publikácia zachytáva aj najnovší vývoj bábkového divadla, ktorý smeruje k interaktivite a miešaniu nielen divadelných druhov, ale aj žánrov. Autori do knihy zaradili aj obsiahlu kapitolu venovanú dramatickej produkcii nezávislých bábkových divadiel.

Vývoj slovenskej bábkovej hry od 19. storočia až po súčasnosť skúmajú autori z niekoľkých strán a pohľadov. Dvadsaťtri kapitol venovali jednotlivým významným dramatickým autorom, ale aj syntetickým pohľadom na celé vývinové etapy slovenského bábkarstva. Prehľad zahŕňa najmä dramatické texty, no neobchádza ani ich významné scénické predvedenia. "Najmä v prípadoch, keď je autor textu zároveň jeho režisérom a daný text už v svojej písanej podobe zahŕňa množstvo pokynov konkrétnym hercom či scénickému výtvarníkovi," vysvetľuje vydavateľ publikácie.