< sekcia Kultúra

Na stretnutí výsadkárov predstavili knihu Pozor, skáču veteráni

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Palkovič

Autor knihy plk. v. v. Vladimír Gajdoš sa už dlhodobejšie venuje histórii slovenského, českého i európskeho parašutizmu.

Bratislava 13. marca (TASR) - V Bernolákove sa v sobotu 11. marca uskutočnilo výročné členské zhromaždenie Klubu vojenských výsadkárov (KVV) v Bratislave. Klub završuje štvrťstoročie svojho pôsobenia, vznikol v roku 1994 a jeho poslaním je propagovať športové a branné hodnoty parašutizmu a z tejto platformy pôsobiť na rozvíjanie vlasteneckého ducha a národného povedomia najmä medzi mladou generáciou. V súčasnosti má 110 členov s pohyblivým priemerným vekom 63-68 rokov.

Navonok sa prezentuje predovšetkým skupinovými zoskokmi na leteckých dňoch v SR (Bratislava, Piešťany, Slávnica, Bernolákovo, Partizánske-Brodzany a i.) a branno-športovými i pietnymi podujatiami. Najznámejšími z nich sú Memoriál Jozefa Gabčíka v Žiline, (s dvojročnou periodicitou), Pohár Štefana Baniča - súťaž v presnosti pristátia (Smolenice - Boleráz), výstup na Slemä a výročia narodenia a smrti M. R. Štefánika. Zhodnotenie úrovne a výsledkov týchto podujatí spolu s mnohými ďalšími nechýbalo ani v tohoročnej správe o činnosti Klubu za minulý rok, ktorú predniesol predseda Klubu MUDr. Ivan Hulín.

KVV spolupracuje s podobnými klubmi v Českej republike, zúčastňuje sa na ich súťažných a pietnych podujatiach (napr. Anthropoid). Tradičným každoročným vyvrcholením tejto spolupráce je práve výročné členské zhromaždenie, organizované bratislavským KVV.

Tohoročného výročného zhromaždenia sa zúčastnilo celkom 107 členov, z toho 47 domácich (KVV Bratislava), 30 delegátov z Českej republiky a 30 z ostatných slovenských klubov, a to zo Žiliny, Banskej Bystrice, Trnavy, Trenčína, Prešova, Košíc, Martina a Šumiaca. V súhrne to znamená širokú a spoločensky nezanedbateľnú základňu pôsobenia a spoločnosť musí s ňou rátať.

Záverečným bodom tohoročného členského zhromaždenia bola promócia knihy plk. v. v. Vladimíra Gajdoša Pozor, skáču veteráni. Autor sa už dlhodobejšie venuje histórii slovenského, českého i európskeho parašutizmu. O obsahu knihy vypovedajú názvy jej kapitol: Prehistória, Slováci - parašutisti z Londýna, Slováci - „moskovskí parašutisti“, Slovenskí padákoví strelci, Slovenskí „nemeckí“ parašutisti, Slováci v légiách a cudzineckej légii, Židovskí parašutisti, Ženy - parašutistky, Balóny a ich využitie v armáde a Veteráni. Kniha má 260 strán formátu A5 a vydalo ju vydavateľstvo Powerprint v Prahe 2017.

Na výročnom členskom zhromaždení sa zúčastnil aj Ján Čarnogurský, bývalý podpredseda vlády, a Milan Krajniak, poslanec NR SR (Sme - rodina). Obaja ocenili pôsobenie Klubu i obsah jeho štvrťročne vydávaného časopisu Červené barety, ktorý v najnovšom čísle priniesol i obsiahly článok k Roku Jozefa Miloslava Hurbana, nášho barda a národného hrdinu.