< sekcia Kultúra

Nitra podporí dotáciami kultúrne aktivity i kreatívny priemysel

Nitriansky hrad, foto z archívu. Foto: MP spol

Mesto si pri podpore kultúry a umenia určilo na rok 2022 sedem priorít. Sú medzi nimi aktivity, ktoré zdôrazňujú európske hodnoty demokracie, slobody a multikultúrnej tolerancie.

Nitra 13. októbra (TASR) – Nitrianska radnica ponúka aj v tomto roku dotácie na kultúru a kreatívny priemysel. Podporu môžu získať právnické i fyzické osoby v maximálnej výške 15.000 eur. Uzávierka žiadostí je 5. novembra.

Dotácia je určená na podporu aktivít, ktoré sa budú realizovať v priebehu roka 2022. „Bude slúžiť na podporu umenia, teda divadla, tanca, vizuálneho umenia, kinematografie a multimédií, literatúry a knižná kultúry a tiež na realizáciu podujatí, kultúrno-osvetových aktivít, celoročnú činnosť a tvorbu nových diel,“ informoval mestský úrad.

Mesto si pri podpore kultúry a umenia určilo na rok 2022 sedem priorít. Sú medzi nimi napríklad projekty venované téme identity mesta a regiónu v 20. a 21. storočí, aktivity, ktoré zdôrazňujú európske hodnoty demokracie, slobody a multikultúrnej tolerancie. Radnica bude podporovať aj projekty, ktoré zvyšujú povedomie o súčasných environmentálnych témach.