Quantcast
< sekcia Kultúra

Vyšla nová publikácia, ktorá opisuje 30 rokov výskumu Pustého hradu

Na archívnej snímke nádvorie horného Pustého hradu vo Zvolene. Foto: TASR - Ján Krošlák

Publikácia je zameraná na laickú i odbornú verejnosť a má i širšie využitie v prezentácii výsledkov výskumu a obnovy hradu.

Zvolen 3. januára (TASR) - Komplexný prehľad archeologického výskumu a stavebnej obnovy ruiny Pustého hradu nad Zvolenom ponúka aktuálna publikácia, mapujúca 30 rokov výskumu a obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky. Autormi sú vedúci výskumu Ján Beljak, archeologička Noémi Beljak Pažinová a publicista Martin Mázor.

Ako informujú autori, nepretržitý, 30 rokov realizovaný moderný archeologický výskum, ktorý v rokoch 1992 až 2008 viedol Václav Hanuliak a od roku 2009 až do súčasnosti Ján Beljak, zásadným spôsobom prispel k poznaniu histórie hradu i jeho stavebného vývoja. „Archeologickým výskumom odkryté nálezy hnuteľného i nehnuteľného charakteru prispeli k metodike stavebnej obnovy hradu, ako aj k celkovej koncepcii prezentácie pamiatky,“ uvádzajú autori.

Publikácia je zameraná na laickú i odbornú verejnosť a má i širšie využitie v prezentácii výsledkov výskumu a obnovy hradu. Bohatá je tiež obrazová príloha. Publikácia sa zároveň venuje aj histórii občianskeho združenia Priaznivci Pustého hradu, ktoré prispelo k výskumu, obnove i samotnej prezentácii pamiatky.

Archeológovia Beljak a Beljak Pažinová stoja aj za ďalšou publikáciou, ktorá vychádza v týchto dňoch a venuje sa stredovekým hradom na strednom Pohroní. Spolu so stavebnými historikmi Michalom Šimkovicom a Martinom Bónom a historikmi Pavlom Maliniakom a Martinom Štefánikom v nej prinášajú výsledky výskumov stredovekých hradov Revište, Šášov, Pustý hrad, Zvolenský zámok, Dobrá Niva, Breznica, Rudno, Teplica, Žakýl a Peťuša. Opomenuté nie sú ani mestské hrady Nová Baňa, Kremnica a Banská Bystrica.

„Cieľom bolo sústrediť do jedného celku osobitosti realizovaných druhov výskumov na jednotlivých lokalitách regiónu a prehľadnou formou predostrieť a poskytnúť expertom, akademikom i laickej verejnosti aktuálne a relevantné výsledky o histórii, architektúre, nálezoch, každodennom živote a širších historických i hospodárskych súvislostiach, ktoré poukazujú na spoločné kultúrne dedičstvo,“ uvádzajú autori.

Súčasťou jednotlivých kapitol je aj obrazová príloha, ilustrácie, kresbové rekonštrukcie a vizualizácie, ktoré prezentujú historický i stavebný vývoj, fázy obnovy i objavenú materiálnu kultúru na jednotlivých hradoch.