< sekcia Kultúra

Opozícia chce umožniť vysielanie českých rozprávok aj v pôvodnom znení

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

Opoziční poslanci pripomínajú, že súčasný zákon dovoľuje vysielať české filmy a ďalšie pôvodné české programy bez toho, aby boli dabované alebo titulkované do štátneho jazyka.

Bratislava 18. januára (TASR) - Umožniť vysielanie českých rozprávok a ďalších pôvodných audiovizuálnych diel určených deťom do 12 rokov aj v českom jazyku. To je cieľom návrhu novely zákona o štátnom jazyku, ktorý na rokovanie Národnej rady SR predložili opoziční poslanci Ondrej Dostál, Peter Osuský (obaja SaS), Viera Dubačová a Zuzana Zimenová (obe nezaradené).

Členovia snemovne pripomínajú, že súčasný zákon dovoľuje vysielať české filmy a ďalšie pôvodné české programy bez toho, aby boli dabované alebo titulkované do štátneho jazyka. V právnej norme je však obsiahnutá aj úprava vysielania audiovizuálnych diel určených maloletým do 12 rokov, ktorá je striktnejšia. "Inojazyčné audiovizuálne dielo určené maloletým do 12 rokov šírené vysielaním musí byť povinne dabované do štátneho jazyka. Jedinou výnimkou je vysielanie audiovizuálnych diel určených maloletým do 12 rokov v jazykoch národnostných menšín v rámci inojazyčných televíznych programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby," píše sa v zákone.

Podľa autorov novely je tak dôsledkom aktuálneho zákona zákaz vysielania českých rozprávok a ďalších pôvodných audiovizuálnych diel určených deťom do 12 rokov v českom jazyku, hoci čeština je v Slovenskej republike všeobecne zrozumiteľným jazykom nielen pre dospelých, ale aj pre deti. "Kým české filmy pre dospelých a mladých nad 12 rokov je možné v slovenských televíziách vysielať v češtine, české rozprávky pre deti do 12 rokov musia byť dabované do slovenčiny alebo musia byť prezentované ako diela určené pre divákov nad 12 rokov," upozorňuje štvorica predkladateľov. Za porušenie tejto povinnosti hrozia televíziám pokuty od 99 do 1659 eur.

Dostál, Osuský, Dubačová a Zimenová ako ďalší argument uvádzajú, že podľa už zmeneného zákona o audiovízii je dabovanie inojazyčných audiovizuálnych diel určených pre maloletých do 12 rokov povinné iba pre diela, ktoré v pôvodnej jazykovej úprave nespĺňajú požiadavku základnej zrozumiteľnosti. "Čiže české rozprávky a iné pôvodné audiovizuálne diela určené pre maloletých do 12 rokov v češtine, ak sa premietajú v kinách, alebo šíria na DVD-nosičoch alebo videokazetách, nie je v zmysle zákona o audiovízii nevyhnutné dabovať z češtiny do slovenčiny," napísali v dôvodovej správe.

Poslanci preto považujú stav, ktorý pod hrozbou pokút zakazuje vysielať v slovenských televíziách české rozprávky v pôvodnom znení, za nesprávny a vecne neodôvodnený žiadnym skutočným verejným záujmom. Preto navrhujú upraviť zákon o štátnom jazyku obdobným spôsobom, akým boli v roku 2015 upravené príslušné ustanovenia zákona o audiovízii, a umožniť vysielanie pôvodných českých rozprávok v českom jazyku.