Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 13. jún 2024
< sekcia Kultúra

O Matici slovenskej píše v Slovenských pohľadoch jej predseda M. Tkáč

Na snímke predseda Matice slovenskej Marián Tkáč počas príhovoru na vedeckej konferencii Matice slovenskej pri príležitosti 170. výročia založenia časopisu Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu 4. októbra 2016 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Lyrický žáner reprezentujú ukážky z novej básnickej tvorby Andrijana Turana, Igora Válka, Mariána Grupača a srbského básnika Jeremija Lazareviča v preklade Miroslava Demáka.

Bratislava 16. januára (TASR) - Prvé tohoročné číslo mesačníka Slovenské pohľady (na literatúru, umenie a vedu) vyšlo s novou grafickou vizážou obálky, nenápadne upravenou grafikou textu, no v tradičnom formáte. Jeho obsah uvádza rozsiahlejšia stať predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča. Článok má hlavný názov Ako nevymrieť a podnázov Výzvy a vízie pre Slovensko a Maticu slovenskú. Obsah úvodníka charakterizuje uvedený podtitul. Autor okrem iného v ňom napísal: „Fakt, že Matica prežila a prežíva napriek útokom zo všetkých strán - i zvnútra -, je zrejme naším najväčším úspechom. A útoky zvnútra, nepodaná, dokonca odmietnutá ruka k pokoju a bratskej láske, bolia najväčšmi, svätoplukovské prekliatie nás najväčšmi oslabuje. (...) A tak Matica preniká na verejnosť zväčša ako hráč súci na opovrhnutie. Škandalizujú nás aj vtedy, keď sa vyrovnávame so svojou minulosťou tak ako nik iný v tomto národe. Súdiť sa s bývalým šéfom, to nie je radosť, je to skôr hanba. Už nikdy nepripusťme, aby sa Matica zaplietla do nezodpovedného podnikania a narábania s peniazmi vôbec.“

V prevažnej časti rozsahu číslo publikuje príspevky, ktoré odzneli vlani 4. októbra na vedeckej konferencii k 170. výročiu vzniku Slovenských pohľadov. Sú to: zásadná historická štúdia Tomáša Winklera Hurbanove Slovenské pohľady, personálna esej Evy Fordinálovej Svetozár Hurban Vajanský - redaktor Slovenských pohľadov, filozofujúca esej Márie Bátorovej Slovenské pohľady - naša hrdosť - naša hanba, informatívny článok Pavla Pareničku Halašove registre Slovenských pohľadov a bilančná literárnohistorická štúdia Michala Harpáňa Slovenská vojvodinská literatúra v Slovenských pohľadoch (1989 - 2015).

Lyrický žáner reprezentujú ukážky z novej básnickej tvorby Andrijana Turana, Igora Válka, Mariána Grupača a srbského básnika Jeremija Lazareviča v preklade Miroslava Demáka. Žáner pôvodnej prózy je zastúpený poviedkami Ladislava Hrubého Krajina dlhotrvajúceho chladu a Petra Holku Babkin sen, z preloženej prózy sú to ukážky z tvorby dnes už skoro klasického lužickosrbského spisovateľa Jurija Březana v preklade Petra Čačka a satiricky ladená poviedka známeho ruského prozaika abcházskeho pôvodu Faziľa Iskandera Dumajúci o Rusku a Američan v preklade Dušana Kerného. Poviedku uvádza krátka esej F. Iskandera Vnútri slobody možno nájsť formy neslobody.

V pokračujúcej rubrike Sedem viet o siedmich knihách jej autor Bohuš Bodacz z pôvodnej slovenskej literatúry uvádza len jeden titul - novú detektívku Dominika Dána Kráska a netvor. V recenznej rubrike dominujú recenzia Ľuboša Svetoňa o zbierke esejí Etely Farkašovej Paralely a prieniky a recenzia Hany Koškovej o antológii slovenských autoriek z materskej krajiny a Dolnej zeme Eseje a štúdie.

V rubrike Literárny antikvariát je to úvaha Miloša Ferka o tvorbe britského spisovateľa konca 19. a začiatku 20. storočia M. R. Jamesa Popŕhlení písmenami, s podnázvom Temnoty textov M. R. Jamesa.

Rubrika Pripomíname si uvádza medailóny 14-ich januárových jubilantov, medzi nimi piatich osemdesiatnikov (Titus Kolník, Milan Polák, Pavel Rozkoš, Ernest Sirochman, Božena Lenčová) a jedného deväťdesiatnika (Arnošt Deák).