< sekcia Kultúra

Osobnosti slovenskej kultúry si dnes prevzali Cenu Pavla Straussa

Darina Laščiaková Foto: TASR/Henrich Mišovič

Cena bola udelená básnikovi a prekladateľovi Viliamovi Turčánymu, speváčke ľudových piesní Darine Laščiakovej, scénografovi Jozef Cillerovi a herečke Božidare Turzonovovej.

Nitra 31. októbra (TASR) – Za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia si dnes v divadle Andreja Bagara (DAB) v Nitre prevzali štyri osobnosti slovenského kultúrneho života Cenu Pavla Straussa. Počas slávnostného galaprogramu bola udelená cena básnikovi a prekladateľovi Viliamovi Turčánymu, speváčke ľudových piesní Darine Laščiakovej, scénografovi Jozef Cillerovi a herečke Božidare Turzonovovej. „Tá cena, ktorá sa dáva, je naozaj originálna, ojedinelá na svete, pretože žiadna univerzitná pôda takéto ceny nedáva. Sú to celoštátne ceny, skutočne tým najlepším umelcom tejto krajiny a my sme na to patrične hrdí,“ uviedol zakladateľ Ceny Pavla Straussa Jozef Leikert. Zároveň zdôraznil, že autormi samotnej myšlienky sú aj študenti kulturológie na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. „Tých celebrít bolo toľko na svete a na Slovensku, že my, ktorí študujeme a učíme umeniu a kultúre, sme si povedali dosť a musíme oceňovať a ukazovať na tie osobnosti, ktoré tu máme, lebo na tie sa zabúdalo a zabúda sa stále,“ vysvetlil Leikert pohnútky, ktoré viedli k vzniku ceny.

Ako pripomenul, aj dnes sú v Nitre dekorovaní umelci, ktorí sa svojou prácou výrazne zaslúžili o rozvoj kultúry na Slovensku. „Pani Darinku Laščiakovú a jej prácu pre slovenskú ľudovú pieseň poznajú azda všetci v našej krajine. Pani Božidara Turzonovová je jedna z našich najlepších herečiek. Viliam Turčány je vynikajúci básnik a excelentný prekladateľ a podľa mňa jeden z posledných ozajstných klasikov. Jozef Ciller je zasa uznávaný scénograf, ktorý vytvoril aj scénu pre dnešné udeľovanie cien. Je známy viac vo svete ako na Slovensku,“ predstavil Leikert laureátov Ceny Pavla Straussa.


FOTOGALÉRIA: OCENENÉ SLOVENSKÉ OSOBNOSTI

Cena Pavla Straussa sa každoročne udeľuje od roku 2005 na návrh študentov a pedagógov katedry kulturológie na UKF v Nitre. V doterajších ročníkoch získali ocenenie Ján Chryzostom kardinál Korec, herečka Emília Vášáryová, básnik Milan Rúfus, spevák Peter Dvorský, lekár Jaroslav Siman, husľový virtuóz Peter Michalica, výtvarník Miroslav Cipár, hudobník a skladateľ Pavol Hammel, zakladateľ Lúčnice a dlhoročný choreograf Štefan Nosáľ, fotograf Karol Kállay, hudobný skladateľ vážnej hudby Ladislav Burlas a režisér Jozef Bednárik. Cena je pomenovaná podľa významného humanistu, spisovateľa a lekára Pavla Straussa, ktorý bol všestranným umelcom a väčšiu časť svojho života prežil v Nitre.

Prvýkrát v tomto roku cena pozostáva z kovovej medaily v koženom púzdre a z grafického listu. Autorom oboch komponentov je Miroslav Cipár.