< sekcia Kultúra

Pamiatkári pokračujú v revízii a digitalizácii kultúrneho dedičstva

Pamiatkový úrad pokračoval v spolupráci s Archeologickým ústavom Akadémie vied ČR v Prahe na realizácii projektu Korpus predrománskej architektúry v Európe.

Bratislava 17. apríla (TASR) – Prioritou v činnosti Pamiatkového úradu (PÚ) SR v roku 2011 bol výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh, najmä revízie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR a príprava súpisu národných kultúrnych pamiatok (NKP), revízie pamiatkových území a mapovanie industriálnej architektúry na Slovensku.

"Vlani bola spracovaná revízia 270 nehnuteľných a 299 hnuteľných NKP i 23 výtvarných súčastí architektúry. Revízia nehnuteľných NKP je ukončená v 34 okresoch, revízia hnuteľných NKP je ukončená v 24 okresoch. Z celkového počtu 9694 nehnuteľných NKP je zrevidovaných 7531, zo 14.654 hnuteľných je zrevidovaných 9822 NKP. V sledovanom období vydal PÚ 4599 rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu štátnej správy, 7195 záväzných stanovísk a 4849 odborných vyjadrení a stanovísk," na dnešnom verejnom odpočte PÚ za rok 2011 konštatovala jeho generálna riaditeľka Katarína Kosová.

PÚ pokračoval v spolupráci s Archeologickým ústavom Akadémie vied ČR v Prahe na realizácii projektu Korpus predrománskej architektúry v Európe. V rámci neho sa uskutočňuje archeologický výskum NKP Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom a archeologický výskum NKP Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch.

Podľa Kosovej bol dôležitý metodický deň s políciou z dôvodu určenia kvalifikácie priestupkov pri ochrane kultúrneho dedičstva. Novinkou bol aj deň otvorených dverí v archíve PÚ a konferencia k 60. výročiu PÚ v kaštieli v Tomášove za účasti ministra kultúry Daniela Krajcera a zahraničných hostí.

"Vyzdvihol by som prípravu národného projektu Digitálny pamiatkový fond, tiež projekt s nórskym PÚ, ktorý ma smerovať k preventívnej ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku," povedal pre TASR generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva na Ministerstve kultúry (MK) SR Branislav Rezník. Podľa neho je významná aj vykonávaná revízia pamiatkového fondu, ktorý za 60 rokov má množstvo informácií. Tie treba prehodnotiť a dať na najvyššiu odbornú úroveň.

"Na štvrtom poschodí našej budovy sme pripravili podmienky na digitalizáciu pamiatkového fondu. Spracovali sme na to manuál a na tejto štátnej úlohe sa podieľa 13 ľudí," pripomenula Kosová.

Čerpanie rozpočtových výdavkov PÚ za rok 2011 predstavuje sumu vyše šesť miliónov eur, z toho bežné výdavky 5.841.219 eur a kapitálové 226.131 eur. Schválený rozpočet príjmov bol 703.091 eur, celkové príjmy dosiahli výšku 800.446 eur a boli odvedené do štátneho rozpočtu, keďže PÚ je rozpočtová organizácia MK. Rozpočet na mzdy, platy a služobné príjmy ku koncu roka vo výške 2.634.662 eur bol čerpaný v plnej výške. Zo stanoveného limitu 314 zamestnancov je 177 štátnych a 137 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.