< sekcia Kultúra

Červený kláštor prejde čiastočnou obnovou

Digitálny pamiatkový fond (DPF): Červený Kláštor - Kláštor Kartuziánov, NKP, č. ÚZPF 865/1-22, letecký pohľad na komplex kláštora z juhu, v pozadí Tri koruny. Foto: Pamiatkový úrad SR

Kláštor, ktorý založili kartuziánski mnísi už v 14. storočí, je pamiatkou v správe Pamiatkového úradu SR.

Červený Kláštor 27. mája (TASR) – Pamiatkový úrad SR má obnoviť niekoľko objektov a vybraných častí Kláštora kartuziánov v obci Červený Kláštor. Výška projektového grantu je 1,1 milióna eur, pričom financie pochádzajú z nórskych fondov. TASR o tom informoval Branislav Rezník z PÚ SR s tým, že projekt má byť ukončený do 27. januára 2023.

„Cieľom projektu je na jednej strane zatraktívniť jednu z hlavných hospodárskych budov kláštora a konventu kláštorného areálu pre návštevníkov, a to formou i obsahom zážitkovej návštevy pamiatky, a na strane druhej vytvoriť podmienky pre doškoľovacie aktivity v oblasti ochrany pamiatok,“ priblížil PÚ SR.

Podľa neho má projekt „znovuzrodiť“ pôvodné dôležité funkcie kláštora - výrobu piva a medoviny, výrobu produktov z liečivých rastlín, výchovno-vzdelávacie aktivity určené deťom, poskytnutie priestoru pre hlbšiu a dlhšiu introspekciu a meditáciu bez významnejších zásahov civilizácie. Areál by mal poskytnúť nové priestory na doškoľovacie aktivity pre zamestnancov PÚ SR, ako aj úplne prerobenú múzejnú expozíciu zloženú z troch častí – dejiny Červeného kláštora, mníšske rády na Slovensku a dejiny pamiatkovej starostlivosti v SR.

Kláštor, ktorý založili kartuziánski mnísi už v 14. storočí, je pamiatkou v správe PÚ SR. Reprezentuje na Slovensku jeden z mála zachovaných príkladov monastickej architektúry kartuziánskej a kamaldulskej rehole a je významný aj v kontexte európskeho kultúrneho dedičstva, keďže patrí k jednej z najvýchodnejších lokalít uvedených rehoľných komunít.