< sekcia Kultúra

Peter Solej sa s pápežom Františkom stretol už tretí raz

Peter a Lenka Solejovci v úvode audiencie udelenej pápežom Františkom v Klementínskej sále Apoštolského paláca Foto: Inštitút NAPS

Zakladateľ Inštitútu NAPS sa s pápežom Františkom po prvýkrát stretol v roku 2014. Štyri roky predtým ho prijal aj pápež Benedikt XVI

Bratislava 19. októbra (OTS) - V polovici októbra 2017 uskutočnil zakladateľ Inštitútu NAPS (Naše Aktivity Pre Slovensko) Peter Solej s manželkou Lenkou trojdňovú návštevu Vatikánu. Jej vyvrcholením bolo už tretie osobné stretnutie členov Rady NAPS s najvyšším predstaviteľom Katolíckej cirkvi na svete, Jeho Svätosťou pápežom Františkom. Pontifik prijal Solejovcov v Klementínskej sále Apoštolského paláca vo Vatikáne v rámci osobitnej audiencie, ktorú pápež udelil členom Modlitebnej ligy blahoslaveného cisára Karola Rakúskeho a členom rodiny von Habsburg.

„Svätého Otca sme informovali aj o aktuálnom dianí v Inštitúte NAPS a osobitne v jeho medzinárodných ekumenických snaženiach. Pápež František bol potešený a rád prijal do daru aj knihu fotografií z doterajších 13 rokov práce inštitútu. Veľmi si vážim osobitné apoštolské požehnanie, ktoré nám pápež udelil i to, že nás osobne požiadal, aby sme sa za neho modlili. S radosťou sme spoločne s manželkou Svätého Otca ubezpečili, že sa tak už dlhodobo deje,“ povedal pre médiá zakladateľ NAPS Peter Solej a doplnil, že tretie stretnutie s pápežom vníma ako nezaslúženú milosť a poctu, rovnako ako aj predošlé ich spoločné stretnutia.
Členovia Rady NAPS odovzdávajú pápežovi knihu o výsledkoch doterajších medzinárodných aktivít slovenského Inštitútu NAPS
Foto: Inštitút NAPS


V rámci návštevy Svätej Stolice sa Peter Solej osobne stretol aj s kardinálom Kurtom Kochom, prezidentom Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov. „S pánom kardinálom Kochom sme spoločne zhodnotili priebeh a výsledky jeho historicky prvej návštevy Slovenskej republiky, ktorú tento vysoký predstaviteľ Vatikánu vykonal na pozvanie nášho inštitútu. Som úprimne vďačný a šťastný, že najbližší spolupracovník pápeža v oblasti ekumenizmu sa na Slovensku cítil dobre a z našej krajiny si odniesol – ako ma sám informoval - mnohé príjemné spomienky,“ povedal Solej.
Zakladateľ NAPS Peter Solej v závere prijatia u kardinála Kurta Kocha, prezidenta Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty Kresťanov
Foto: Inštitút NAPS


Kardinál Koch vykonal trojdňovú návštevu Slovenska v úvode tohto mesiaca a hlavným bodom jej programu bola jeho účasť a vystúpenie na XIII. NAPS Medzinárodnom ekumenickom koncerte 2017, ktorý bol venovaný pamiatke prvého prezidenta novodobej SR a čestného člena Inštitútu NAPS Michala Kováča. Na podujatí, ktoré sa konalo v novej budove SND v Bratislave, sa zúčastnil aj osobný legát duchovného vodcu pravoslávnych kresťanov na celom svete, Ekumenického patriarchu Bartolomeja I. Konštantinopolského. Záznam z koncertu odvysiela RTVS na programe Dvojka 1. novembra tohto roka.
Peter Solej sa aj počas tejto návštevy Ríma stretol so slovenským kardinálom Jozefom Tomkom
Foto: Inštitút NAPS

Zakladateľ NAPS Peter Solej sa počas návštevy Ríma stretol aj so slovenským kardinálom Jozefom Tomkom, emeritným prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov. „S pánom kardinálom Tomkom sa poznáme už trinásť rokov. Veľmi si vážim, že si táto žijúca legenda našej krajiny našla čas na rozhovor o mnohých témach aj pri tejto mojej návšteve vo večnom meste,“ doplnil Solej.
Arcibiskup Ján Babjak udelil Zlatú medailu bl. Petra Pavla Gojdiča Petrovi Solejovi za jeho mimoriadny prínos v oblasti rozvoja ekumenizmu a šírenia jednoty medzi kresťanmi prostredníctvom medzinárodných ekumenický koncertov
Foto: Inštitút NAPS

Peter Solej (30) sa do povedomia verejnosti zapísal ako najmladší autor odbornej literatúry, keď ako deviatak na základnej škole vydal svoju prvú knihu – Prehľad slovenskej meny. Dodnes má na svojom konte vydanie šiestich odborných kníh. V roku 2004 založil a odvtedy vedie Inštitút NAPS, ktorý svoje medzinárodné nekomerčné aktivity sústreďuje v oblasti kultúry, vzdelávania a najmä prehlbovania dialógu a tolerancie medzi národmi a náboženstvami. Čestným členom občianskeho združenia je aj náš exprezident Rudolf Schuster. Peter Solej je absolventom vysokoškolských štúdií na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Vysokej škole manažmentu vo Varšave. Za výsledky svojej práce prevzal viaceré domáce i zahraničné ocenenia, naposledy Zlatú medailu blahoslaveného biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča, ktorú mu udelil metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, arcibiskup Ján Babjak SJ. Soleja prijali viaceré domáce i zahraničné autority. S pápežom Františkom sa po prvýkrát stretol v roku 2014. Štyri roky predtým ho prijal aj pápež Benedikt XVI.