< sekcia Kultúra

Počet výpožičiek v knižniciach v roku 2020 klesol takmer o tretinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Ministerstvo kultúry (MK) SR pripomína, že pri súčasnom legislatívnom nastavení by výrazný pokles mal za následok nepriaznivý ekonomický dosah na autorov.

Bratislava 8. októbra (TASR) - V dôsledku pandémie a následného uzavretia knižníc došlo v roku 2020 k zníženiu výpožičiek až o 31 percent. Uvádza to Komplexná správa o stave realizácie Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020, ktorú vo štvrtok (7. 10.) zobrala vláda na vedomie.

Ministerstvo kultúry (MK) SR v tejto súvislosti pripomína, že pri súčasnom legislatívnom nastavení by takýto výrazný pokles mal za následok nepriaznivý ekonomický dosah na autorov.

V súčasnosti platné opatrenie prerozdeľuje nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním, realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky paušálnu ročnú sadzbou v sume 300.000 eur, pričom výška príspevku sa znižuje alebo zvyšuje, ak sa počet výpožičiek medziročne zníži, respektíve zvýši o štyri percentá. „Ministerstvo kultúry v auguste preto predložilo návrh novelizácie opatrenia, aby sa v období mimoriadnej situácie a dvojročnom následnom období po jej odvolaní zachoval rovnaký objem finančných prostriedkov vyplácaných autorom,“ pripomenul rezort.

Návrh aktualizácie opatrenia prešiel 11. septembra medzirezortným pripomienkovým konaním.