Quantcast
< sekcia Kultúra

Pocta Jele Krčméry-Vrteľovej a Miroslavovi Cipárovi

Foto: Ars ante portas

Spomienkové podujatie na dvoch vzácnych umelcov sa uskutoční v piatok 24. júna 2022 o 18.00 hod. v Novom evanjelickom kostole, Legionárska ulica, Bratislava.

Bratislava 20. júna (OTS) - Spomienkové podujatie na dvoch vzácnych umelcov sa uskutoční v piatok 24. júna 2022 o 18.00 hod. v Novom evanjelickom kostole, Legionárska ulica, Bratislava.
Vstup voľný, dobrovoľný príspevok

Spomienkové príhovory prednesú:
Izabela Pažítková a Terézia Ursínyová, Ľubomír Feldek, Margita Klobušická
Duchovný príhovor: Ondrej Majling

V podaní súboru starej hudby Solamente naturali zaznejú diela Johanna Sebastiana Bacha Ich habe genug (Už dosť som žil), BWV 82 – kantáta
Ich will den Kreuzstab gerne tragen BWV 56 (Rád ponesiem drevo kríža), BWV 56 – kantáta
Koncert f mol pre čembalo a orchester BWV 1056

Pre spomienkové podujatie na Jelu Krčméry-Vrteľovú a Miroslava Cipára som vybral ako názov, kratučký, veľmi výstižný citát z textu kantáty J. S. Bacha v preklade Jelkinom Už dosť som žil:
Mám nádej a spásu..., ktorý pokračuje:
...mám silu vo viere,
a v náruči všetko so sebou si beriem,
ach, dosť som žil!


Obaja vzácni umelci, na ktorých spomíname, veľmi intenzívne spolupracovali s organizátormi cyklu BACH – kantáty so Solamente naturali. Jela Krčméry-Vrteľová prebásnila texty viacerých Bachových kantát, ako aj Matúšove a Jánove pašie. Prebásnené texty sme uvádzali v programových bulletinoch. Majster Miroslav Cipár je autorom viacerých log podujatí, súvisiacich s “bachovskými“ koncertmi.
Obaja umelci odišli na večnosť v rozpätí 5 dní: Jelka 4. novembra 2021, Mirko 8. novembra 2021.

Súbor starej hudby Solamente naturali:
Miloš Valent – husle, umelecký vedúci
Rita Papp – cembalo, organ pozitív
Aleš a Petra Ambrosi – hoboj
Janko Kružliak ml, Lubica Habart, Karolína Krigovská – husle
Blanka Pavlovičová – viola
Csilla Valyi – violončelo
Tibor Nagy – kontrabas
Tomáš Šelc – bas