< sekcia Kultúra

Podujatie pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie

Foto: Ars ante portas

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a Ozbrojených zboroch SR organizuje v pondelok 25. novembra 2019 v Bratislave podujatie, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.

Bratislava 18. novembra (OTS) - Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a Ozbrojených zboroch SR organizuje v pondelok 25. novembra 2019 v Bratislave podujatie, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.

Program podujatia:
O 13. hodine prednáška Františka Mikloška s diskusiou o udalostiach Novembra ´89 v zasadačke Židovskej náboženskej obce na Kozej ulici 609/18
O 15.30 hodine Ekumenická Bohoslužba v Kostole Bratskej jednoty baptistov, Palisády 27
O 17.30 charitatívny klavírny koncert Očami srdca v podaní klaviristky Natalie Sklarenko.

Koncert Očami srdca sa uskutoční v Dvorane VŠMU na Zochovej ulici 1 (starý rozhlas).
Účinkuje: Natalia Sklarenko (Bielorusko) – klavír
Program: Peter Iljič Čajkovskij, Sergej Vasilievič Rachmaninov

Vstupné 10 €, študenti, dôchodcovia, ZŤP 3 €
Predpredaj v kníhkupectve Jonatan, Legionárska 2, Bratislava
Rezervácie: jan@juras.sk, 0905 716 851, www.juras.sk

Výnos zo vstupného a ďalších dobrovoľných príspevkov z koncertu poslúži na podporu detí, ktoré sú odkázané na pomoc iných – základná škola v meste Mazar e Sharif v severnom Afganistane.

Charitatívnym partnerom koncertu je Vojenská podporná nadácia, organizačným a mediálnym partnerom je o. z. Ars ante portas.

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR je samostatným právnym subjektom v pôsobnosti Ministerstva obrany SR, ktoré zabezpečuje pastoračnú službu pre vojakov, policajtov, príslušníkov ZVJS, ich rodinných príslušníkov, vyslúžilcov, ale tiež väzňov. Od svojho vzniku v roku 2006 sa snaží o efektívne prepojenie vojenskej prítomnosti s humanitárnou pomocou v krajinách medzinárodného krízového manažmentu, kde pôsobia vojaci OS SR. Ako povedal organizátor pomoci Ing. Milan Gajdoš: „Za 12 rokov činnosti sa nám v spolupráci s viacerými aktérmi štátu, najmä MV SR, MZVaEZ aj mimovládnym sektorom najmä Evanjelickou diakoniou na Slovensku, podarilo úspešne zorganizovať a pre tých najchudobnejších doručiť humanitárnu pomoc do krajín Kosovo 1x, Afganistan 7x, Bosna a Hercegovina 7x, Ukrajina 2x, Srbsko 3x, Macedónsko 1x. Teší nás, že sme organizovaním pomoci našli prepojenie aj s pastoračnou činnosťou. Zapojením vojakov, policajtov do charitatívnych zbierok ponúkame priestor na rozvoj ich cností, ako je spolupatričnosť, obetavosť. V posledných rokoch sa každej humanitárnej pomoci zúčastňuje aj vojenský duchovný, sú to pre nás príležitosti, kedy sa vieme s vojakmi, ktorí plnia úlohy v zahraničných misiách zblížiť pri spoločnej práci a ponúknuť im svoje služby.“

Ambíciou štyroch charitatívnych koncertov je okrem kultúrneho zážitku a vytvorenia priestoru pre charitu zúčastnených využiť ich výťažok na podporu humanitárnych projektov v Bosne Hercegovine a Afganistane.

Natalia Sklarenko sa narodila vo Vitebsku v Bielorusku, v rodisku známych umelcov vrátane maliara Marca Chagalla. Pod vedením slávneho bieloruského klaviristu, profesora Igora Olovnikova, žiaka Fliera a Voskresenského absolvovala Konzervatórium v Minsku, Bieloruskú akadémiu hudby a postgraduálne štúdium. Po ukončení štúdií dostala titul Master of Arts a stala sa sólistkou Minskej filharmónie (Minsk Regional Philharmonic Society), kde vystupovala v sólových koncertoch. V súčasnosti žije na Slovensku.