< sekcia Kultúra

Pred 100 rokmi sa narodil dirigent Štefan Klimo

Štefan Klimo, archívna snímka. Foto: TASR

Jeho meno sa spája najmä s folklórnym súborom Lúčnica, v ktorom bol viac ako tridsať rokov dirigentom speváckeho zboru.

Bratislava 1. novembra (TASR) – Pre slovenskú hudobnú kultúru predstavuje Štefan Klimo jednu z najvýraznejších osobností. Jeho meno sa spája najmä s folklórnym súborom Lúčnica, v ktorom bol viac ako tridsať rokov dirigentom speváckeho zboru. Od narodenia hudobníka a dirigenta Štefana Klima uplynie v piatok 1. novembra sto rokov.

Štefan Klimo sa narodil 1. novembra 1919 vo Zvolene. Jeho cesta k zborovému spevu bola priamočiara. Nasmeroval ho k nemu jeho otec Ján Klimo, známy organizátor robotníckych spevokolov.

V roku 1923 sa Štefan Klimo s rodičmi presťahoval do Bratislavy a už o tri roky neskôr sa začal učiť hrať na klavíri u profesorky Maschkovej. V roku 1938 maturoval na Štátnom reálnom gymnáziu. Od chlapčenských rokov spieval v spevokole Tatran a už ako pätnásťročný zastupoval dirigenta Augustína Deršáka. Od roku 1938 pokračoval v štúdiu hry na klavíri, no na otcove želanie napokon vyštudoval právo.

Po skončení právnických štúdií (1943) založil Štefan Klimo na Povereníctve financií v Bratislave, kde vtedy pracoval, hudobný súbor vrátane zborovej zložky. Zároveň dirigoval aj spevokol Tatran (1946–1951). Zo spevokolu Tatran odišiel v roku 1952 do Lúčnice, kde pôsobil tri desaťročia.

Počas tohto obdobia, v rokoch 1955-1958, vyštudoval Štefan Klimo zborové dirigovanie na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave u profesorov Jána Strelca a Juraja Haluzického. V rokoch 1956-1978 bol dirigentom speváckeho zboru Lúčnice, okrem toho pôsobil aj vo funkcii jeho umeleckého riaditeľa.

Po odchode z Lúčnice viedol Slovenský filharmonický zbor (1982-1985) a v rokoch 1983-1989 spevácky zbor Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK).

Počas svojej umeleckej dráhy zbormajster Klimo vynikal predovšetkým v interpretácii pôvodnej, folklórom inšpirovanej a súčasnej zborovej tvorby. Logickým výsledkom tohto umeleckého smerovania bola účasť a ocenenia speváckeho zboru Lúčnica na domácich a zahraničných súťažiach.

Zbor sa zaradil medzi najvýznamnejšie telesá v kontexte európskeho a svetového zborového umenia. K tomu prispeli zájazdy do európskych štátov, ale aj do USA a do Japonska.

Štefan Klimo je autorom početných úprav ľudových piesní. So speváckym zborom Lúčnice nahral okolo 250 skladieb pre Československý rozhlas.

V roku 1968 mu udelili titul zaslúžilý umelec. O rok neskôr získal Cenu Frica Kafendu za vynikajúcu nahrávku gramoplatní zo slovenskej zborovej tvorby.

Umelecky tiež spolupracoval s Ľudovým spevokolom učiteľov Slovenska v Žiline, Miešaným zborom bratislavských učiteľov, Speváckym zborom Technik a ďalšími kolektívmi. V poslednom období svojej profesionálnej kariéry sa venoval metodickej práci so zborovými telesami a príprave mladých dirigentov.

Štefan Klimo zomrel 5. januára 2000 v Bratislave. V roku 2004 mu udelila Nadácia Tatra Banky Cenu in memoriam za mimoriadny celoživotný prínos do slovenskej kultúry.

Slávnostným koncertom Hommage á Štefan Klimo si 9. novembra 2019 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie pripomenie Lúčnica 100. výročie narodenia tohto výnimočného umelca v oblasti vokálnej tvorby a zborového spevu. Na koncerte zaznejú a cappella skladby, ktoré Spevácky zbor Lúčnice preslávili, sú dodnes súčasťou jeho repertoáru a pravidelne sa nimi prezentuje na medzinárodných súťažiach. Okrem toho sú do programu zaradené v podaní bývalých i súčasných spevákov skladby z autorskej dielne Štefana Klima. Koncert odohrajú pod taktovkou umeleckej vedúcej a dirigentky speváckeho zboru Eleny Matušovej.