< sekcia Kultúra

Pred adventom prišla na knižný trh duchovná kniha Ochridský prológ

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Kniha je zostavená tak, že na každý deň v roku podľa cirkevného kalendára sú do nej zapísané zostručnené životopisy svätých východnej - pravoslávnej aj gréckokatolíckej - cirkvi.

Bratislava 8. decembra (TASR) - V čase očakávania narodenia Ježiša Krista, pred adventom, sa na slovenský trh dostal preklad knihy Ochridský prológ od biskupa Srbskej pravoslávnej cirkvi, svätého Nikolaja Velimiroviča. Dielo s podtitulom Životy svätých, básne, úvahy, rozjímania a besedy na každý deň do slovenčiny preložil pravoslávny duchovný Peter Soroka. Prezentácia knihy sa konala koncom novembra vo viacerých mestách na Slovensku - v Komárne, Bratislave, Trnave, Žiline, Košiciach a Snine.

Vladyka Nikolaj Velimirovič (1881 - 1956) bol jednoduchým chlapcom z jednoduchej srbskej dediny Lelič, ktorá nemala chrám, ale ľudia v nej žijúci si zachovali zbožnosť. Tí si ani po stáročiach osmanskej nadvlády nedali zobrať vieru v Boha a kresťanské hodnoty, zdôraznil otec Peter Savčák, keď v Ruskom centre vedy a kultúry (RCVK) v Bratislave predstavoval život filozofa, mysliteľa, teológa, askéta, srbského pravoslávneho svätca. "Keďže bol jednoduchým chlapcom z jednoduchej rodiny, mnohokrát sa mu aj spolužiaci vysmievali ako jednoduchému sedliakovi. A tento jednoduchý sedliak sa im snažil dokázať, že aj jednoduchý chlapec z jednoduchej dediny sa dokáže presadiť, dokáže krásne a veľké veci," konštatoval. Učil sa a vypracoval sa na jedného z najväčších mysliteľov, filozofov, ale aj svätcov nielen srbského národa, ale celého Balkánu, vyzdvihol otec Savčák o svätcovi.

Prekladateľ knihy, otec Peter Soroka povedal, že pred 20 rokmi išiel na istý čas žiť do monastierov v Srbsku. Tam sa prvýkrát stretol s knihou Ochridský prológ. "Je to kniha o životoch svätých, ktoré sa čítava počas jedla, keď mnísi prijímali telesnú stravu cez ústa, tak duchovnú stravu prijímali cez uši, a takýmto spôsobom sa aj duchovne obohacovali a nasycovali," vysvetlil. Už vtedy si uvedomil, že toto dielo by bolo dobré preložiť do slovenčiny. V roku 2004 ho začal prekladať.

Kniha je zostavená tak, že na každý deň v roku podľa cirkevného kalendára sú do nej zapísané zostručnené životopisy svätých východnej - pravoslávnej aj gréckokatolíckej - cirkvi. Okrem toho sv. Nikolaj Velimirovič pridal na každý deň rýmovaný básničku, úvahu, rozjímanie a kázeň na tému zo Svätého písma. A to všetko položil na dve a pol strany. "Takže človek si môže každý deň prečítať 2,5 strany a načerpať duchovnosť," naznačil. Kniha má 992 strán a okrem slovenčiny je už preložená aj do ruského, anglického a španielskeho jazyka, povedal otec Soroka. Pri preklade mu najviac problémov robili už nepoužívaná lexika, turcizmy a bulharizmy.

Prezentáciu v RCVK duchovne obohatili členovia zboru Školy cirkevného spevu sv. Jána Damašského zo Srbska, niekoľko skladieb zahral srbský orchester Sanju Milinkoviča z Belehradu. Umelecký rozmer prezentácií a koncertu dodala aj výstava čierno-bielych fotografií zo srbského monastiera Chilandár na sv. hore Athos. Večer v RCVK pripravili združenie ResArtis a Spolok Srbov na Slovensku, ktorého predseda Stane Ribič sa na podujatí zúčastnil.