< sekcia Kultúra

Rada Slovenského filmového ústavu má nové zloženie i predsedu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Podpredsedníčkou rady sa stala Marta Franková.

Bratislava 30. júna (TASR) – Novozloženú Radu Slovenského filmového ústavu (SFÚ) bude nasledujúce dva roky viesť Ondrej Šulaj. Nový predseda orgánu dohľadu SFÚ je pritom jeden z dvoch nových členov rady, ktorých 8. júna menovala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO). TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SFÚ Simona Nôtová.

Podpredsedníčkou rady sa stala Marta Franková. Ostávajúcimi členmi rady sú Oľga Davalová, Peter Maráky a Dušan Dušek, nový člen od 8. júna.

Rada SFÚ je orgán dohľadu, ktorý dohliada na dodržiavanie poslania a činností vyplývajúcich SFÚ zo zákona o audiovízii, takisto na hospodárnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami. Volí a odvoláva generálneho riaditeľa, schvaľuje dlhodobé plány, návrh rozpočtu a koncepcie rozvoja SFÚ.

Členov rady vymenúva a odvoláva ministerka kultúry SR. V rade sú dvaja zamestnanci rezortu kultúry, jeden odborník na oblasť propagácie a prezentácie audiovízie, jeden odborník z oblasti ochrany a obnovy a sprístupňovania kultúrneho dedičstva a jeden odborník z oblasti vedeckej a výskumnej činnosti. Funkčné obdobie členov je štvorročné, mandát predsedu a podpredsedu, ktorých si zo svojich radov členovia zvolia, trvá dva roky.

Radu SFÚ konštituovali na základe zákona, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2008. Orgánmi SFÚ sú okrem rady aj generálny riaditeľ a komisia pre audiovizuálne dedičstvo.