< sekcia Kultúra

Redakcia Slovenských pohľadov ocenila piatich literátov

Na snímke laureátka Etela Farkašová si preberá cenu za literárnu kritiku a históriu od predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča. Foto: TASR/Miroslav Košírer

Slávnostné udeľovanie sa uskutočnilo v Jozefínskej knižnici Matice slovenskej (MS) v Bratislave.

Bratislava 11. decembra (TASR) – Časopis Slovenské pohľady odovzdal dnes svoje výročné ceny za rok 2013. Slávnostné udeľovanie sa uskutočnilo v Jozefínskej knižnici Matice slovenskej (MS) v Bratislave.

Ústrednými témami, ktorými sa autori v uplynulom roku najviac zaoberali, bolo 1150 rokov od príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy, 20. výročie vzniku Slovenskej republiky (SR) a 150 rokov od založenia MS, ktorá vydáva Slovenské pohľady, časopis zameraný na literatúru, umenie a vedu, založený v roku 1846.

"Turčányho Cyrilské zlomky sú oslavou misie solúnskych bratov, poetickou inšpiráciou významu ich posolstva a dôležitosti ich duchovného a kultúrneho odkazu pre Slovákov a celý slovanský svet. Ak v tejto súvislosti hovoríme popri viere, vzdelaní, zákone aj o dare jazyka, reči, slova, nie náhodou mi pri čítaní autorových básní toľko ráz udrelo do oči slovo pieseň. Konštantínove básne mali nepochybne vplyv na vývin slovenskej poézie," zdôvodnil šéfredaktor Slovenských pohľadov Bystrík Šikula cenu za poéziu. Prevzal si ju najstarší laureát Viliam Turčány, ktorý v originále a vlastnom preklade zarecitoval časť Konštantínovho Proglasu od 65. po 93. verš. Zároveň prítomným vysvetlil ich zaujímavú kompozíciu.

Etela Farkašová získala cenu za literárnu kritiku a históriu. Okrem príspevkov k jubileu SR venovala zvýšený záujem o literatúru vojvodinských Slovákov v rubrike Z literatúry zahraničných Slovákov. Tiež prinášala informácie o súvislostiach slovenskej a rakúskej literatúry, o tvorbe ako kultúrno-spoločenskom fenoméne či o hendikepovaných ľuďoch a ich mieste v spoločnosti. "Začiatkom 70. rokov som v Slovenských pohľadoch začínala ako úplne neznáma autorka. Hneď prvý príspevok mi uverejnili a odvtedy v nich s kratšou prestávkou publikujem," pripomenula Farkašová.

Laureátom ceny za preklad sa stal Alexander Halvoník. Najmä za preklad prózy súčasného francúzskeho spisovateľa s arménskymi koreňmi Phillipa Djiana. Podľa Šikulu prekladateľ zachováva vernosť originálu výrazovými prostriedkami modernej slovenčiny. Pomáha mu v tom aj jeho znalosť americkej literatúry a bítnického hnutia a štýlu, na ktorý v súvislosti s Djianom poukazuje. Halvoník sa priznal, že tiež začínal v tomto časopise: "V roku 1969 som z francúzštiny preložil Solžinicinov text. Slovenské pohľady sú značka, aj keď opusteným ostrovom vo svete."

Na snímke spisovateľ a básnik Jaroslav Rezník st.
Foto: TASR/Miroslav Košírer
Cenu za esej a publicistiku si prevzal Dušan Kerný. V príspevkoch sa venoval postaveniu SR v zjednocujúcej sa Európe, udalostiam moderných slovenských dejín, Slovenskému národnému povstaniu, storočnici Dominika Tatarku či 70. výročiu Štefana Moravčíka a jeho vylúčeniu zo Zväzu spisovateľov a zákaze publikovať v normalizačných 70. rokoch.

Jubileu Moravčíka sa venoval aj Miro Bielik, ktorý získal cenu za prózu. Tento nový predseda Spolku slovenských spisovateľov sa venoval aj 90. výročiu existencie spolku, ale aj budúcoročnej storočnici od vypuknutia prvej svetovej vojny. "Táto udalosť má svoju paralelu, úzkosť z toho, kam sa uberá dnešný svet. Bielikove vízie sa tak stavajú autentickým, vnútorným priemetom osudu slovenských vojakov na fronte v Taliansku a jeho Piava sa vďaka tomu stáva Piavou v nás," zdôvodnil Šikula.

Súčasťou slávnostného podujatia bolo aj udelenie Ceny predsedu MS Mariána Tkáča. "Za oblasť všeobecného písomníctva ju udeľujem Jaroslavovi Chovancovi za poučné texty v Slovenských pohľadoch, kde spája minulosť s prítomnosťou," zdôvodnil Tkáč.