< sekcia Kultúra

Robert Musil, autor Muža bez vlastností, sa narodil pred 140 rokmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Kristína Mayerová

Počas prvej svetovej vojny bojoval na talianskom fronte a po jej skončení a rozpade Rakúsko-Uhorska pracoval v rokoch 1919 - 1920 na rakúskom ministerstve vojny.

Klagenfurt/Bratislava 6. novembra (TASR) - Skutočný význam monumentálneho, ale nedokončeného románu Muž bez vlastností, rakúskeho spisovateľa Roberta Musila, ocenila literárna kritika až niekoľko rokov po jeho smrti. Robert Musil, od narodenia ktorého uplynie v piatok 6. novembra 140 rokov, je dnes považovaný za jedného z najvýznamnejších svetových autorov.

Robert Musil sa narodil 6. novembra 1880 v rakúskom Klagenfurte, ale jeho život bol spojený aj s Brnom, kde sa rodina presťahovala v roku 1891, keď sa jeho otec stal pedagógovom na miestnej Nemeckej vysokej škole technickej. V Brne absolvoval budúci spisovateľ základné vzdelanie, po ktorom študoval v rokoch 1892 - 1897 na vojenských stredných školách v Eisenstadte a neskôr aj v moravských Hraniciach.

Mladý Musil sa zaujímal o technické či matematické predmety, a preto v roku 1897 začal študovať strojárstvo na viedenskej Technickej vojenskej akadémii (Technische Militärakademie), po roku prestúpil na civilnú brniansku Nemeckú vysokú školu technickú. Dosiahol titul inžinier, ale v strojárenskom odbore pracoval len krátko v technických laboratóriách v Stuttgarte. Popri tom si dopĺňal vzdelanie na berlínskej univerzite, kde študoval filozofiu a matematiku. Jeho doktorská práca sa týkala filozofie Ernsta Macha.

V roku 1906 vydal Robert Musil román Die Verwirrungen des Zöglings Törless (Zmätky chovanca Törlessa). V románe, ktorý sa odohráva vo vojenskej internátnej škole, sa jeden z kadetov Törless ocitne mimo rodičovského domu a v konfrontačnom prostredí dospievajúcich spolužiakov sa snaží pochopiť samého seba. Za zdanlivo pokojným dianím vo vojenskej škole sa totiž skrýva aj temnejšia stránka študentského života reprezentovaná tzv. červenou komorou na povale internátu.

Román sa stretol v celku s kladným prijatím a kritika ho označila za zrelé dielo literárneho expresionizmu. To Musila presvedčilo, aby sa venoval literatúre, popri ktorej písal divadelné kritiky pre Prager Presse.

Počas prvej svetovej vojny bojoval na talianskom fronte a po jej skončení a rozpade Rakúsko-Uhorska pracoval v rokoch 1919 - 1920 na rakúskom ministerstve vojny.

Po odchode z ministerstva sa venoval výlučne literárnej tvorbe. Striedavo žil vo Viedni a v Berlíne, stretával sa so spisovateľmi Hermannom Brochom, Eliasom Canettim či Thomasom Mannom. Vo Viedni navštevoval salón Eugénie Schwarzwaldovej, ktorá sa neskôr stala predobrazom Diotimy z románu Der Mann ohne Eigenschaften (Muž bez vlastností).

Po románovom debute z roku 1906 napísal Musil dve dlhšie poviedky Die Vollendung der Liebe (Naplnenie lásky) a Die Versuchung der Stillen Veronika (Pokušenie tichej Veroniky), ktoré spoločne vyšli v knihe Vereinigung (Spojenie, 1911). V roku 1923 vydal aj zbierku troch noviel s názvom Drei Frauen (Tri ženy).

Literárne ambície Roberta Musila však boli oveľa väčšie. Väčšinu svojho úsilia venoval písaniu románu, ktorý zachytával svet rozpadajúcej sa rakúsko-uhorskej monarchie. Pracoval na rozsiahlom románe Muž bez vlastností, ktorého prvú časť uverejnil v roku 1930, druhý diel vyšiel v roku 1932 a fragmenty tretej časti až po jeho smrti v roku 1943.

Hlavnou postavou románu je mladý matematik Ulrich, ktorý sa len zhodou okolností zúčastňuje na príprave osláv 70. výročia panovania Františka Jozefa I. Na tomto jubileu, ktoré iróniou osudu pripadá na rok 1918, sa má podieľať postupne celá monarchia, ktorú Musil nazval v románe "Kakánia".

Na pozadí týchto príprav sa však odohráva aj vnútorný zápas Ulricha. Ten naliehavo pociťuje, že nemá také vlastnosti, ktoré by mu umožnili zaradenie do spoločnosti. Vníma a reflektuje svoju existenciu len ako experiment.

Uverejnené časti románu však nepriniesli autorovi také uznanie aké očakával a Robert Musil upadal postupne do zabudnutia. Prežíval a písal len vďaka podpore rodiny.

Po obsadení Rakúska nacistickým Nemeckom v roku 1938 odišiel aj s manželkou do Švajčiarska, kde žil v chudobe najprv Zürichu a neskôr v Ženeve.

Robert Musil, autor Muža bez vlastností, jedného z najvýznamnejších románov napísaných v nemeckom jazyku, zomrel 15. apríla 1942 v Ženeve.