Quantcast
< sekcia Kultúra

Rok 2021 v Divadelnom ústave sa niesol v znamení 60.výročia inštitúcie

Na archívnej snímke riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete. Foto: TASR - Martin Baumann

Divadelný ústav vlani nadviazal dlhodobú zmluvnú spoluprácu so spoločnosťou Google. V prvom výstupe zverejnil nasnímanú výstavu "Divadelné storočie – stopy a postoje" formou street view.


Bratislava 12. mája (TASR) - Verejný odpočet činnosti a hospodárenia za rok 2021 predstavil vo štvrtok Divadelný ústav v Bratislave. Príspevková organizácia Ministerstva kultúry (MK) SR so štatútom špecializovaného verejného archívu, múzea a akreditovaného pracoviska pre výskum a vývoj hospodárila v minulom roku s rozpočtom 1.233.972 eur. "Kontrakt s naším zriaďovateľom sme splnili napriek sťaženým podmienkam práce, ktoré priniesli protipandemické opatrenia, v kontrakte neboli vykonané žiadne doplnky ani zmeny," uviedla riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete.

Pripomenula, že minulý rok sa niesol v znamení jubilea 60 rokov Divadelného ústavu. "Uskutočnenými programami sme sa snažili upozorniť na túto skutočnosť, lebo Divadelný ústav je jednou z najstarších kultúrnych inštitúcií, ktorá kontinuálne pôsobí," povedala pre TASR Fekete s tým, že v súčasnosti je snaha mnohé projekty zmodernizovať, technologicky vylepšiť a potvrdiť tri štatúty Divadelného ústavu - všeobecný, múzeum Divadelného ústavu a akreditáciu pracoviska pre vedu a výskum.

Jubileum inštitúcia využila na medializáciu vedecko-výskumných, dokumentačných, edičných či vzdelávacích aktivít z dekády 2011 až 2020. Vydala napríklad publikáciu Žijeme divadlom, v jednotlivých divadlách, počas festivalov i na umeleckých školách pripravila viaceré diskusné panely o svojich projektoch a prezentoval publikáciu Dejiny slovenského divadla II.

Štátna inštitúcia predložila v januári 2021 na MK SR interný dokument Strategický plán rozvoja Divadelného ústavu 2021 - 2026. Vypracovala tiež internú rámcovú PR a marketingovú stratégiu zameranú na posilnenie nákupu produktov ústavu. Pod vplyvom pandémie a viacnásobných lockdownov Divadelný ústav pripravil pilotný projekt dobročinných podujatí zameraných na distribúciu svojich knižných publikácií pre obyvateľov zariadení sociálnych služieb.

Sprístupnením Virtuálnej databázy slovenského divadla na etheatre.sk sa zaradil k inštitúciám s virtuálnym prístupom k uchovávaným dátam a digitalizovaným dokumentom. "Databáza je v oblasti scénických umení európskym unikátom, na jednom mieste zoskupuje a prepája vyše milión dát a viac než 50.000 digitálnych dokumentačných materiálov," dodala šéfka Divadelného ústavu s tým, že v minulom roku boli vyhľadávané aj ďalšie online platformy, ktoré inštitúcia poskytuje. Sú medzi napríklad zlatakolekcia.theatre.sk, divadelneprechadzky.theatre.sk či Slovník divadelných kritikov a publicistov.

Divadelný ústav vlani nadviazal dlhodobú zmluvnú spoluprácu so spoločnosťou Google. V prvom výstupe zverejnil nasnímanú výstavu "Divadelné storočie – stopy a postoje" formou street view. Spolupráca pokračovala vytvorením profilu inštitúcie na online platforme Google Arts & Culture.

Kompletné informácie o hospodárení a činnosti v roku 2021 zverejnil Divadelný ústav vo výročnej správe na svojej webstránke.