< sekcia Kultúra

RVR odňala jednu licenciu a jednu frekvenciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

RVR odňala licenciu na terestriálne rozhlasové vysielanie vysielateľovi Iniciatíva, ktorý prevádzkuje programovú službu Rádio Roma.

Bratislava 25. marca (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí odňala jednu licenciu a jednu frekvenciu. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková.

RVR odňala licenciu na terestriálne rozhlasové vysielanie vysielateľovi Iniciatíva, ktorý prevádzkuje programovú službu Rádio Roma.

Rada odňala aj frekvenciu 97,7 MHz Spišská Nová Ves vysielateľovi D.Expres a jeho programovej službe Expres. Dôvodom v oboch prípadoch bolo, že o to vysielateľ RVR požiadal, uviedla Čaučíková.

RVR zároveň predĺžila platnosť na rozhlasové vysielanie Rádiu Rebeca do 10. 7. 2029.

Rada tiež zamietla zmenu licencie na rozhlasové vysielanie vysielateľa C.S.M. group v časti Názov programovej služby pri zmene názvu Rádio Jazz na Rádio Mária a v časti podielov programových typov. RVR zároveň neudelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100-percentného obchodného podielu na základnom imaní a hlasovacích práv držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie C.S.M. group zo spoločníka – prevodcu Stredoeurópske Mediálne Družstvo na nadobúdateľa Rádio Mária Slovensko, ktorý by prevodom 100-percentného obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získal 100-percentný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti C.S.M. group.

Rada začala aj tri správne konania. Prvé voči vysielateľovi C.S.M. group z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 91,1 MHz Rimavská Sobota na účely, na ktoré mu bola pridelená.

Druhé správne konanie RVR začala voči vysielateľovi Markíza - Slovakia v súvislosti s tým, že 24. decembra 2019 v čase o 19.28 h odvysielal program Dva a pol chlapa, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO.

Tretie správne konanie začala RVR voči vysielateľovi Raj Production v súvislosti s tým, že nedodal rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby TV Raj z dní 21. januára, 27. januára, 28. januára, 31. januára a 1. februára 2020 do 15 dní od doručenia žiadosti rady, tiež v súvislosti s tým, že vo vysielaní z 21. januára, 22. januára, 27. januára, 28. januára, 31. januára a 1. februára 2020 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným logom, a v neposlednom rade v súvislosti s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie bez oznámenia údajov rade.

RVR tiež začína správne konanie voči vysielateľovi TV Mistral v súvislosti s tým, že 2. januára 2020 približne o 0.00 h, 2.00 h, 4.00 h, 6.00 h, 8.00 h, 10.00 h, 12.00 h, 16.00 h, 18.00 h, 20.00 h, 22.00 h odvysielal program Novoročný príhovor primátora, ktorý mohol naplniť definíciu politickej reklamy.

Rada uznala za neopodstatnené štyri sťažnosti, respektíve ich časti.