< sekcia Kultúra

Európska rada schválila smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd

RVR informovala, že v roku 2018 sa ERGA popri smernici o AVMS a analýze zmien a výziev, ktoré prináša, venuje aj problematike internej a externej plurality.

Bratislava 15. novembra (TASR) - Európska rada schválila definitívnu podobu revízie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS), ktorá významne ovplyvní aj slovenskú mediálnu legislatívu. Smernica posilňuje pozíciu ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services), poradného orgánu Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych médií, ktorej aktuálne predsedá riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Ľuboš Kukliš. TASR o tom informovala hovorkyňa Rady Ivana Furjelová.

Najvýraznejšou zmenou je podľa nej regulácia obsahu platforiem pre zdieľanie videí (napr. Youtube) a videoobsahu sociálnych sietí (napr. Facebook). Úpravy sa majú dotknúť aj televíznych vysielateľov, poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie (napr. Netflix, Voyo) či regulačných orgánov členských štátov EÚ. „Novú právnu úpravu reagujúcu na meniace sa podmienky trhu sú krajiny EÚ povinné do národných legislatív implementovať počas dvojročného obdobia, ktoré začne plynúť zverejnením schváleného znenia v Úradnom vestníku EÚ," uviedla Furjelová.

Pozíciu ERGA, ktorú smernica o AVMS posilnila, komentoval jej aktuálny predseda Ľuboš Kukliš. „ERGA sa stala orgánom oficiálne uznaným legislatívou EÚ, čo nás inštitucionálne zaväzuje podieľať sa na rozhodnutiach o mediálnom prostredí," objasnil na plenárnom zasadnutí vedenia ERGA, ktoré sa konalo v deň schválenia novej smernice (6. 11.).

Kukliš ho viedol po prvý raz od svojho zvolenia v auguste 2018. „Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že nová právna úprava výrazne nemení súčasné fungovanie platforiem pre zdieľanie videí a ich reguláciu. Ovplyvní však aj najväčších hráčov v tejto oblasti, akými sú Youtube a Facebook," skonštatoval s tým, že prístup k regulácii bude veľmi inovatívny. „Domnievam sa, že sme svedkami zrodu úplne novej mediálnej regulácie," dodal. Podľa Rady sa vďaka jej aktuálnej pozícii v ERGA Slovensko stáva lídrom pri formovaní budúcnosti regulácie médií v EÚ.

RVR informovala, že v roku 2018 sa ERGA popri smernici o AVMS a analýze zmien a výziev, ktoré prináša, venuje aj problematike internej a externej plurality. "Medzinárodnú skupinu, ktorá vypracovala rozsiahlu komparatívnu štúdiu zameranú na mapovanie súčasných regulačných nástrojov v tejto oblasti, ako aj na rezonujúcu problematiku šírenia dezinformácií (tzv. fake news), vedie Ľuboš Kukliš," dodala Furjelová s tým, že výstupy budú verejnosti prezentované v decembri.