Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. júl 2024Meniny má Kamil
< sekcia Kultúra

Sláva šľachetným VIII 2024 – V službe cirkvi a konfesie

Foto: Sláva šľachetným VIII

Trojdenné podujatie sa koná v Liptovskom Mikuláši a pozostáva z viacerých častí prepojených jednotnou ideou.

Liptovský Mikuláš 10. júna (OTS) - Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Historickým ústavom SAV pripravujú pravidelne, v dvojročnom cykle, historicko-kultúrno-spoločensko-duchovné podujatie Sláva šľachetným, spojené s vedeckou konferenciou k vybraným témam, významným či zabudnutým osobnostiam slovenských dejín. Trojdenné podujatie sa koná v Liptovskom Mikuláši a pozostáva z viacerých častí prepojených jednotnou ideou. Spája vedeckú, odbornú časť s umeleckou prezentáciou výtvarných, dramatických i hudobných diel slovenských umelcov.

2010 (Janoška, Björnson, Seton-Watson – garant Ústav svetovej literatúry SAV); 2012 (M. Rázus, Ľ. Šenšel, Š. S. Osuský, P. Neckár); 2014 (J. Lajčiak, R. Macúch, A. Pivková, E. Maróthy Šoltésová); 2016 (kapitáni slovenského povstania 1848/1849, vojenskí duchovní); 2018 Muži diplomacie; 2020 Učiteľ má horieť svetlom vlastným; 2022 Lekári v živote spoločnosti.

Ôsmy ročník podujatia venujeme cirkevným dozorcom evanjelickej cirkvi a redaktorom cirkevnej tlače. Pozostáva z vedeckej konferencie (piatok 20. 9. a sobota 21. 9), kultúrny program (piatok 20.9.), spomienkové Služby Božie (nedeľa 22. 9.).

Takto charakterizujú vedeckú konferenciu jej garanti z Historického ústavu SAV v.v.i.
Daniela Kodajová a Peter Macho.

Slovenská historiografia dlhé desaťročia reflektovala cirkevné dejiny iba sporadicky. Vedecká spisba sa venovala duchovným jednotlivých konfesií, ak boli zároveň národovcami, spolkovými aktivistami alebo vstúpili na pole spisovateľskej či politickej dráhy. Čo však unikalo pozornosti bádateľov, bol vnútrocirkevný život evanjelických zborov, v ktorom mali nezastupiteľnú úlohu cirkevní dozorcovia. Pritom na týchto postoch boli činní neteológovia najrôznejších profesií – lekári, učitelia, technická inteligencia, pamiatkári, umelci, organizátori miestnych spolkov, podnikatelia, ale i aktívni politici. Zborník – V službe cirkvi a konfesie, ktorá vychádza ako pokračovanie edície Sláva šľachetným, prináša portréty vybraných cirkevných dozorcov v slovenských i nemeckých evanjelických zboroch z rôznych regiónov, pôsobiacich v priebehu 19. a 20. storočia.

Druhou témou zborníka sú redaktori cirkevnej tlače. Za monarchie predstavovala cirkevná tlač podstatnú časť v slovenčine vydávaných novín, časopisov určených širokej škále čitateľov. Vychádzali tituly homiletické, ľudové i osvetové, ročenky, mesačníky i deníky. Prostredníctvom tlače s náboženským obsahom sa duchovný život šíril i mimo chrámy a stal sa súčasťou života v rodinách, v súkromí. Odoberala ju veľká skupina obyvateľov, tak rímskokatolíckej viery ako aj evanjelikov. Poskytovala liturgický kalendár, informácie a úvahy, medailóny kňazov, umelcov, spisovateľov, články o dejinách, kultúre i aktuálnom politickom dianí, ktoré malo dosah na cirkvi. Redaktormi nemuseli byť len duchovní. Ich práca ovplyvňovala a zasahovala veľkú skupinu obyvateľstva.
Téma cirkevných dozorcov a vplyvu náboženskej tlače rozširuje naše poznanie o vnútornom živote cirkevných zborov a farností.

Aktuálny zoznam príspevkov

CIRKEVNÍ INŠPEKTORI / DOZORCOVIA

PhDr. Zuzana KOLLÁROVÁ, PhD., Štátny archív Prešov, pracovisko Archív Poprad
Osudy dvoch cirkevných dozorcov v Poprade (Davis Húsz – podnikateľ, Michal Guhr – lekár a športovec)

Mgr. Martin Miti KOVÁČ, Ústredný archív ECAV na Slovensku, Bratislava
Ľudovít Šimko ako dozorca nitrianskeho seniorátu

Mgr. Viera KUNOVÁ, Liptovské múzeum Ružomberok
Ing. Juraj Martinka – technik a staviteľ s citom umelca (zborový a seniorátny dozorca Liptovská Kokava)

Mgr. Peter MACHO, PhD., Historický ústav SAV, v. v. i., Bratislava
Štefan Fajnor dozorca Nitrianskeho seniorátu

Jana Magdaléna MICHÁLEKOVÁ, PhD., Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava
Zboroví dozorcovia v Prešporku v období dualizmu (Ludwig von Mossoczy, Karl von Samrjay, Emil von Samarjay, Michal Willhelm Gunther, Andreas Steltzer, Mathias von Dobrovits)

Mgr. Lenka MLČÚCHOVÁ, SNM – Múzeum Slovenských národných rád Myjava
Tomáš Šefca – prvý zborový inšpektor CZ Košariská-Priepasné

Mgr. Milena SOKOLOVÁ, PhD., Historický ústav SAV, v. v. i. Bratislava
Funkcia generálneho dozorcu ECAV na Slovensku – príčiny a dôsledky jej zriadenia vo vzťahu k vnútrocirkevnej demokracii a reformačnej tradícii

Mgr. Miriam VIRŠINSKÁ, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Zmeny v postavení svetských dozorcov v „dlhom“ 19. storočí

PaedDr. Stanislav ŽIŠKA, Gymnázium Liptovský Hrádok
Ján Ružiak – prvý dozorca Východného dištriktu po vzniku ČSR

REDAKTORI CIRKEVNEJ A NÁBOŽENSKEJ TLAČE

PhDr. Daniela KODAJOVÁ, PhD., Historický ústav SAV, v. v. i., Bratislava
Andrej Radlinský v cirkevných redakciách

Mgr. Lukáš KRAJČÍR, PhD., Historický ústav SAV, v. v. i., Bratislava
• téma: Ján Bakoss a Evanjelický posol spod Tatier

Mgr. Adelaida MEZEIOVÁ, Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i., Bratislava
Karol Salva – náboženské témy v časopise Dom a škola

֍ Mgr. Katarína VEREŠOVÁ, Múzeum Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš
Jur Janoška a Cirkevné listy