Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. máj 2024Meniny má Viliam
< sekcia Kultúra

SLOVENČINA: Žeby bolo také ťažké zistiť, ako by sa malo písať žeby?

Ilustračné foto. Foto: TASR

Častica žeby zrastá s rôznymi opytovacími zámenami aj do výrazov kdežeby, akožeby, čožeby.

Bratislava 31. júla (TASR) - Na záver minisérie o písaní slov osobitne a dovedna sa pozrieme na výrazy žeby a akoby. Oba fungujú ako častice aj ako spojky, pričom problematické býva rozlišovanie ich jednoslovného a dvojslovného tvaru najmä v úlohe spojok.

V role častíc nás žeby a akoby k dvojslovnému písaniu zväčša nezvádzajú. Žeby funguje ako pobádacia častica na začiatku žiadacej vety vo význame aby, nech. Napr. u Timravy: Žeby som tú ženu ostatný raz videl vo svojej chyži. Inokedy vystupuje ako hodnotiaca častica na vyjadrenie neistoty, pochybnosti. V takých situáciách sú jej synonymami častice vari, azda, hádam. Často sa pritom spája do dvojslovného výrazu „alebo žeby“: Alebo žeby predsa? Alebo žeby sa mi to len snívalo? Takúto úlohu žeby plní aj vo vetách: Čosi lepkavé mi tečie po nohaviciach – žeby krv? Minister privatizácie nie je anjel, ale žeby kradol? Je zrejmé, že pochybovacie žeby pasuje do opytovacích viet.

Častica akoby je tiež uvádzacia pobádacia, a to vo zvolacích vetách, kde citovo zdôrazňuje zápor, podobne ako jej synonymá prečo by, akože, kdeže. Často sa spája do výrazov akoby aj, akoby (aj) nie: Účastinári boli spokojní, akoby aj nie, veď zo zisku dostávali 50 percent. Vo vlastných radoch vinníkov nehľadá, akoby aj mohla, veď sú to tí pravoverní Slováci. Kúpa sa dostala do titulkov novín, akoby nie. Typické býva krátke zvolanie: Veď akoby nie!

Častica žeby zrastá s rôznymi opytovacími zámenami aj do výrazov kdežeby, akožeby, čožeby atď. Sú to všetko tiež častice, ktoré sa píšu spolu a predstavujú expresívnejšie tvary svojich pendantov bez morfémy „že“ (kdeby, akoby, čoby).

Stretávame sa tiež so slovom niežeby, ktoré nie je časticou, ale priraďovacou spojkou a môže sa písať na rôzne spôsoby: nie že by, nie žeby, niežeby. Často býva súčasťou dvojčlennej spojky niežeby – ale: Niežeby som sa chystal do USA, ale... Niežeby som z toho upadala do sentimentálnej nálady, ale... V stredoveku to bolo inak: niežeby sa ľudia vôbec nekúpali, ale... Zriedkavejšie vyjadruje táto spojka stupňovanie: Nezabije ani muchu, niežeby sliepku.

Je teda zrejmé, že v časticovej polohe píšeme žeby aj akoby vždy spolu. Keď vystupujú v role podraďovacích spojok, musíme hlbšie rozlišovať ich význam.

Spojku žeby píšeme spolu, len ak sa dá nahradiť spojkou aby. V opačnom prípade ide o spojku že s kondicionálom (podmieňovacím spôsobom). Spojka žeby vo význame aby však nie je v bežnej reči častá, pociťuje sa ako mierne archaická či ľudová: Unížene pokorne vašu excelenciu prosíme, žeby nám tohože kapitána od nás odňati ráčila. Pekne sa žeby vyníma u Podjavorinskej: Žeby muška neplakala, žeby bola bohatá, kúpili jej žiarovôčku i lampášik zo zlata.

Ak sa teda stretneme s jednoslovnou spojkou žeby v bežnom texte, ide väčšinou o chybu: Irak poprel, žeby vlastnil akékoľvek zbrane hromadného ničenia. Nuž, žeby sa nejakí prisťahovalci v húfoch k nám hrnuli, nemožno povedať. Nemohli uveriť tomu, žeby ten útok bol odobrený mohamedánmi. Nemyslím si, žeby bolo múdre diaľnicu nedokončiť. Ani v jednom z týchto prípadov sa žeby nedá nahradiť slovkom aby a sme svedkami spojky že s kondicionálom. Má byť teda: poprel, že by; nemožno povedať, že by; nemohli uveriť, že by; nemyslím si, že by.

Spojka akoby sa píše spolu, ak sa dá nahradiť výrazom ako keby. Odklepli im navyše miliardy, akoby sa nechumelilo. Lídri SDA sa dnes tvária, akoby neniesli nijakú zodpovednosť za neúspechy. Používanie vulgarizmov akoby bolo meradlom umeleckosti alebo odvahy.

Keď zámena s ako keby nie je možná, treba písať ako by oddelene – čiže znova ide o spojku (ako) s kondicionálom: Čo považujete za hlavný problém Zákonníka práce a ako by sa mal vyriešiť? Nik totiž nevie, ako by reforma mala vyzerať. Liberálna SZDSZ získala viac, ako by jej formálne prislúchalo.

V prípade akoby/ ako by nedochádza k chybným zámenám tak často ako pri žeby/ že by. Akoby sme význam prepojený so spojkou akoby pociťovali jasnejšie než pri spojke žeby. Akokoľvek, treba si zapamätať, že o jednoslovné spojky ide, iba ak sa dajú zameniť za aby, resp. ako keby.