< sekcia Kultúra

Slovenská národná galéria otvára výstavu Anny Daučíkovej

Na snímke výtvarníčka Anna Daučíková počas tlačovej konferencie Slovenskej národnej galérie (SNG) k otvoreniu výstavy Work in Progress: 7 situácií / 7 Situations v SNG v Bratislave 5.decembra 2019. Foto: TASR Dano Veselský

Autorská výstava Anny Daučíkovej predstaví jej prácu sklárky, maliarky, fotografky, performerky a autorky videí.

Bratislava 5. decembra (TASR) – Work in Progress: 7 situácií je názov výstavy Anny Daučíkovej, ktorú vo štvrtok večer otvorí Slovenská národná galéria (SNG). Autorská výstava nadväzuje na monografickú publikáciu A_NNA D_AUČÍK_OVÁ TRANS_FORMÁCIE TRANS_FORMATIONS, ktorú SNG vydala v roku 2018. Výstava potrvá do 29. marca 2020.Autorská výstava Anny Daučíkovej (*1950, Bratislava) predstaví jej prácu sklárky, maliarky, fotografky, performerky a autorky videí. Ako uvádza už názov výstavy, nejde o retrospektívu, teda o predstavenie ukončeného diela v spätnom pohľade. Ide o sprístupnenie výberu z autorkiných ukončených a zachovaných diel vo vzájomných vzťahoch a spojeniach s jej aktuálne rozpracovanými dielami, prípadne aj s takými prácami, ktoré Anna Daučíková bude ešte len utvárať, prepracúvať, či dokončovať počas trvania výstavy.

Táto výstava je teda expozíciou diel aj pracovnou výstavou. Dáva verejnosti nielen možnosť vidieť a chápať vzťahy medzi jednotlivými dielami tejto autorky v danom výbere. Je tu sedem situácií, teda sedem rôznych usporiadaní prác v siedmich miestnostiach: päť dielní, videokino a videolaboratórium, ale umožňuje im aj navštevovať galerijné prostredia ako dejúce sa rámce práce, sedem miestností meniacich sa na sedem scén, teda dejiská rozpracovaného či pripravovaného diela (work in progress).

„Vždy som vedela, že výstava je umelecké médium, ale nikdy som to nezažila v takej intenzite ako až teraz, že skutočne ide o nejaký útvar v čase, ktorý sa odohrá. Vyjasnilo sa, že čo je vertikálne, čo je na stenách, je určitá konfrontácia s divákom. Potom je tu ešte horizontálna rovina, rovina určitého chápania aj kontroverzií. Myšlienka toho, že by sme tu mohli pokračovať v dobe výstavy vytváraním úvah, akým spôsobom sa veci prelínajú, čo v ateliéri pri práci nemôžem zistiť,“ uviedla k výstave jej autorka.

„SNG je ten priestor, kde sa prvý raz stretávame so súborným predstavením diela, je tu mnoho diel, ktoré sú vystavené po prvýkrát. Otázka je, akým spôsobom môžeme uviesť do kontextu v tomto prostredí to, čo poznáme útržkovito, alebo čo je dokonca v tento moment známejšie v zahraničí ako na domácej pôde. Zdalo sa nám zvláštne v tento moment robiť retrospektívu, mám pocit, že na retrospektívu je ešte veľa času. Preto sme sa rozhodli zamerať túto výstavu skôr do budúcnosti než na spätný pohľad na umelecké dielo ako na relatívne ukončený celok,“ doplnila k výstave kurátorka Monika Mitášová.

Anna Daučíková je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave v ateliéri Sklo v architektúre. V rokoch 1979 – 1991 žila a pracovala v Moskve. Po návrate do Československa v 90. rokoch pôsobila vo verejnom spoločensko-politickom živote. Od roku 1999 učila na VŠVU, neskôr pôsobila na Akadémii výtvarných umení v Prahe, kde dnes žije a tvorí. Jej práce sú zastúpené v zbierkach na Slovensku aj v zahraničí.