Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 4. jún 2023Meniny má Lenka
< sekcia Kultúra

Slovenský filmový ústav oslavuje 60 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Najdôležitejšou udalosťou v pôsobení SFÚ bolo jeho zriadenie ako samostatného právneho subjektu. Stalo sa tak k 1. januáru 1991 na základe rozhodnutia ministra kultúry SR Ladislava Snopka.

Bratislava 1. apríla (TASR) - V oblasti kinematografie je Slovenský filmový ústav (SFÚ) jedinou štátnou inštitúciou na Slovensku, ktorá sa komplexne zaoberá filmom a kinematografiou ako takou. Sústreďuje, uchováva, ochraňuje filmové a iné audiovizuálne diela i dokumentačné materiály a sprístupňuje ich verejnosti. V sobotu 1. apríla uplynie 60 rokov od vzniku tejto inštitúcie.

Vznik SFÚ sa spája s dátumom 1. apríl 1963, kedy bol založený Filmový ústav v Bratislave ako pobočka Československého filmového ústavu (ČSFÚ) Praha. Ústav mal 9 zamestnancov a počas prvých piatich rokov sídlil v budove Filmového klubu na Rybnom námestí.

Z Rybného námestia do svojho súčasného sídla na Grösslingovej ulici v Bratislave sa ústav presťahoval v roku 1968. V tomto období sa jeho archív rozrástol o jeden mimoriadne vzácny film. Od Jána Závodného z Chicaga získal darom kópiu filmu Jánošík slovenského režiséra Jaroslava Siakeľa z roku 1921, ktorý ležal vyše 50 rokov v jeho garáži. Ide o prvý slovenský celovečerný film a patril medzi vôbec prvé dlhometrážne snímky na svete. Po piatich rokoch film zrekonštruovali a ozvučili.

Po zmenách v usporiadaní slovenskej kinematografie sa SFÚ od 1. júla 1972 organizačne začlenil pod Ústredie slovenského filmu (ÚSF). O štyri roky neskôr bol slávnostne otvorený Filmový klub ústredia (dnešné Kino Lumire).

Najdôležitejšou udalosťou v pôsobení SFÚ bolo jeho zriadenie ako samostatného právneho subjektu. Stalo sa tak k 1. januáru 1991 na základe rozhodnutia ministra kultúry SR Ladislava Snopka. Slovenský filmový ústav - Národné kinematografické centrum (SFÚ - NKC) bol ako samosprávna príspevková organizácia priamo riadený Ministerstvom kultúry SR.

Ďalšiu kľúčovú udalosť v činnosti SFÚ priniesol rok 2007 a schválenie audiovizuálneho zákona, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2008. Po prvý raz v histórii bola existencia SFÚ upravená zákonom. Ten podstatne rozšíril poslanie a povinnosti inštitúcie, ktorá v súlade s literou zákona vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky a zároveň je zákonným depozitárom audiovizuálnych diel.

V máji 2008 otvorila verejnosti svoje priestory prvá oficiálna predajňa SFÚ - Klapka.sk v blízkosti bratislavského sídla SFÚ. Záujemcovia z odbornej, ale i laickej verejnosti v nej nájdu široký sortiment filmologickej literatúry, ako aj CD a DVD nosičov i ďalších filmových materiálov.

V septembri 2011 SFÚ po prvýkrát otvoril vo vlastnej prevádzke priestory niekdajšieho Filmového klubu pod názvom Kino Lumire, ktorého programová koncepcia je zameraná na slovenský film, európsku a svetovú kinematografiu a archívne kino.

Kino Lumire je momentálne zatvorené kvôli následkom požiaru, ktorý zachvátil priestory digitalizačného pracoviska 20. septembra 2022. V čase rekonštrukcie si ale môžu diváci pozrieť filmové projekcie v kinosále Slovenskej národnej galérie (SNG) a v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení (FTF VŠMU).

V súčasnosti je SFÚ, ktorého základnými organizačnými zložkami sú Národný filmový archív a Národné kinematografické centrum, modernou, archívnou inštitúciou európskeho významu, rešpektovanou aj v zahraničí. V roku 2001 bol prijatý za riadneho člena Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF) a od roku 2006 je členom medzinárodnej organizácie European Film Promotion (EFP).

Od vzniku SFÚ v roku 1963 sa na poste šéfa inštitúcie vystriedalo vyše dvadsať riaditeľov. Prvým bol Ján Komiňár. Päťročné funkčné obdobie súčasného generálneho riaditeľa SFÚ Petra Dubeckého, ktorý stojí na čele tejto inštitúcie od roku 1999, začalo plynúť 2. júna 2018.

Rada Slovenského filmového ústavu vyhlásila začiatkom marca 2023 výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa. Kandidáti sa môžu prihlásiť do 11. apríla 2023.Zdroj: http://www.sfu.sk, https://www.culture.gov.sk