< sekcia Kultúra

VIDEO: SNG dostala darom umelecké diela za približne 3,5 milióna eur

Na snímke zľava riaditeľka úseku marketingu a komunikácie Slovenskej národnej galérie (SNG) Bohdana Hromádková, manažérka nadácie Tatra banky a strategického sponzoringu Zuzana Böhmerová, riaditeľka SNG na Zvolenskom zámku Erika Trnková, generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá a vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG Lucia Gregorová Stach počas tlačovej konferencie na tému Aktuality a plány SNG na rok 2019. V Bratislave 29. januára 2019. Foto: TASR/Martin Baumann

Diela z obrovského, v dejinách SNG bezprecedentného daru by mali byť v budúcnosti sprístupnené návštevníkom stálych expozícií zrekonštruovanej budove SNG.

Bratislava 29. januára (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) získala novú rozsiahlu akvizíciu. Obsahuje viac ako 150 umeleckých diel v odhadovanej nadobúdacej hodnote približne 3,5 milióna eur. "Podarilo sa nám získať najrozsiahlejšiu akvizíciu diel umenia, akú sa nám v našich dejinách galérie zatiaľ podarilo získať. Takúto injekciu našim zbierkam sme ešte nikdy nedostali," informovala v utorok na tlačovej konferencii generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá o veľkorysom dare od Zbierky Linea, jednej z najvýznamnejších súkromných zbierok na Slovensku. Sochy, maľby, grafiky, kresby, objekty, inštalácie a konceptuálne umenie sú reprezentatívnym výberom z výsledkov zberateľského úsilia dvoch generácií rodiny Zubaľovcov.

V kolekcii pre SNG sa nachádzajú niektoré vzácne artefakty starého umenia od polovice 18. storočia (Kristus a neveriaci Tomáš od Franza Antona Maulbertscha, Portrét cisárovnej Márie Terézie od Franza Antona Palka), portréty a krajinomaľby z 19. storočia, napríklad od Eduarda Majscha, Karola Marka st. či Ladislava Mednyánszkeho. Moderna je bohato zastúpená dielami autorov pôsobiacich v rôznych umeleckých okruhoch - Anton Jasusch, Július Jakoby, Edmund Gwerk, Elemír Halász-Hradil, ale aj Martin Benka, Miloš Alexander Bazovský, Mikuláš Galanda, Ľudovít Fulla, Bedrich Hoffstädter či Vincent Hložník.Ako uviedla Lucia Gregorová Stach, vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG, najväčšiu časť daru tvoria diela autorov a autoriek zo 60. a 80. rokov 20. storočia. Napríklad od Jozefa Jankoviča, Rudolfa Filu, Alexa Mlynárčíka, Júliusa Kollera, Jany Želibskej, Stana Filka, Vlada Popoviča, Petra Bartoša, Juraja Meliša, Alojza Klima, Tamary Klimovej, Pavla a Danuty Binderovcov, Milana Adamčiaka, Petra Rollera. Galéria v tomto dare získava aj konvolút diel súčasného umenia od Ivana Csudaia, Ilony Németh, Romana Ondáka, Borisa Ondreičku, Doroty Sadovskej, Svätopluka Mikytu a ďalších.

"To, že je akvizícia prierezová, bolo pre nás dôležité, aby sme zostali verní mape zbierky, ktorú vybudovali dve generácie zberateľskej rodiny a ktorá odráža nielen ich osobný vkus a preferencie, ale aj stav spoločnosti," dodala Gregorová Stach.

"Je to dosť osobná záležitosť. Zbierku inicioval a začal otec, ja spolu s bratom len pokračujem v tom. My to vnímame tak, že na našom mieste by to urobil každý," komentoval pre TASR veľkorysý dar galérii Roman Zubaľ, pre ktorého je zberateľstvo vášeň. "Zrazu máte tých predmetov veľa, vzniká pocit zodpovednosti za tie veci, prezentovanie umelcov, čo s tým ďalej bude. Je škoda, aby sa to roztratilo, aby sa to v ďalších generáciách rozptýlilo. Snažili sme sa nájsť riešenie, ktoré by zachovalo zbierku na večnosť."

Ako uviedla pre TASR Kusá, akvizičný počin neobsahuje žiadne paberky. "Všetky diela sú excelentné, mnohé z nich sú veľké galerijné kusy," doplnila šéfka SNG s tým, že pre galériu je dôležité aj to, čo hovorí dar o jej prostredí: "Naše prostredie je už tak kultivované, že dokáže vygenerovať takúto akciu, to ma na tom teší asi najviac a že sme taká inštitúcia, ktorej niekto toto dá."

Akvizičný počin galérie pozitívne hodnotí aj štátny tajomník ministerstva kultúry SR Konrád Rigó. "Je vzácne, ak sa štátnej inštitúcii podarí niečo nevídané na Slovensku. Nadobudnutie zbierky v hodnote viac ako 3,5 milióna eur vo forme daru je jednoznačne jeden z najdôležitejších míľnikov v živote SNG," uviedol Rigó a ďalej zdôraznil: "Umenie a kultúra musia zohrávať nenahraditeľnú úlohu v živote nás všetkých, v nepokojných časoch je to ešte dôležitejšie. Preto musí byť našou spoločnou snahou, aby sme na seba kládli čoraz vyššie nároky."

Diela z obrovského, v dejinách SNG bezprecedentného daru by mali byť v budúcnosti sprístupnené návštevníkom stálych expozícií zrekonštruovanej budove SNG.