Quantcast
< sekcia Kultúra

SNG je domovom vzdelávania 21.storočia, certifikát získala na dva roky

Na snímke budova Slovenskej národnej galérii (SNG), foto z archívu. Foto: TASR - Dano Veselský

SNG je jednou zo štyroch inštitúcií, ktorá certifikát zatiaľ získala, a zároveň jedinou, ktorej hlavnou cieľovou skupinou nie sú deti.

Bratislava 11. februára (TASR) Slovenská národná galéria (SNG) získala za svoje vzdelávacie aktivity pre detských, ale aj dospelých návštevníkov medzinárodný certifikát Home of 21st Century Education (Domov vzdelávania 21. storočia). Certifikát jej udelila organizácia Hands on!, ktorá sa venuje postaveniu detí v múzejných inštitúciách.

Ako pre TASR uviedla manažérka pre publicitu Klára Hudáková, SNG je jednou zo štyroch inštitúcií, ktorá certifikát zatiaľ získala, a zároveň jedinou, ktorej hlavnou cieľovou skupinou nie sú deti. "Popri detských múzeách z Čiech, Grécka a Litvy, je tak prvou certifikovanou inštitúciou, ktorá naznačuje význam muzeálneho vzdelávania nie len detí," dodala.

Vedúca Oddelenia galerijnej pedagogiky SNG Barbora Tribulová poznamenala, že certifikát upozorňuje na to, akú úlohu pri vzdelávaní môžu zohrávať kultúrne inštitúcie. "Na druhej strane je to aj pre nás akási kontrolka upozorňujúca, na čo všetko je dôležité myslieť pri činnostiach galérie," konštatovala.

Na získanie certifikátu musí inštitúcia naplniť osem základných klasifikačných kategórií, ktoré posudzujú mieru otvorenosti a prístupnosti kultúry, interaktívne podnecovanie k sebavzdelávaniu, multisenzorickosť, autentickosť a flexibilitu, ako aj prepájanie digitálnej prezentácie a zručností s fyzickými objektmi a aktivitami, no najmä vytváranie priestoru pre deti a medzigeneračných zážitkov a skúseností. "Inštitúcia, ktorá tento certifikát získa, by mala byť vnímaná ako miesto, kde sa rodiny, deti a verejnosť môžu naučiť kultúrou, umením a hrou, ako pozitívne meniť budúcnosť," dodáva SNG, ktorá preukázala, že spĺňa vyššie štandardy praxe. Detské i dospelé publikum získava pre svet umenia prostredníctvom konštruktivistickej pedagogiky, storytellingom a permanentným interaktívnym priestorom.

Galéria dodáva, že v procese posudzovania boli podrobnejšie skúmané dva vybrané projekty - pravidelný rodinný program pre deti od 1 do 4 rokov Malé divy a interaktívny priestor Zóna, venovaný sérii edukačných animovaných videí Výtvarná rozcvička. "V rámci tejto tematickej Zóny sa návštevníci a návštevníčky mohli zapojiť do kreatívnych workshopov priamo v priestoroch výstavy," spresňuje SNG.

"Veľkým prínosom je aj evaluačná správa, ktorá okrem pozitívneho zhodnotenia obsahuje aj odporúčania, ako môžeme náš spôsob vzdelávania ešte posilniť. Certifikát je platný po dobu dvoch rokov a veríme, že sa nám ho podarí udržať aj v zrekonštruovanej galérii," uzavrela Tribulová.