< sekcia Kultúra

SNG vydala Prerušenú pieseň, nadväzuje ňou na výstavu z roku 2012

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Sumarizujúca vedecká monografia prináša prvý ucelený kritický názor na obdobie stalinského realizmu.

Bratislava 13. júna (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) predstaví vo štvrtok novú publikáciu, ktorú vydala pod názvom Prerušená pieseň - Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 - 1956. Nadväzuje ňou na rovnomennú výstavu z roku 2012, ktorá sa venovala kontroverznému obdobiu v dejinách umenia - socialistickému realizmu. Autorkou monografie o umení socialistického realizmu v čase jeho nástupu a najtvrdšieho stalinského obdobia 50. rokov, tzv. sorely je Alexandra Kusá.

Ako uvádza autorka a generálna riaditeľka SNG, kniha je výsledkom dlhodobého výskumu nadväzujúceho na rovnomenný galerijný výstavný projekt SNG z roku 2012, ktorý "ako prvý po roku 1989 dôsledne zmapoval umenie socialistického realizmu v prvej polovici 50. rokov 20. storočia". Výstava v tom čase získala veľký ohlas a vzbudila rôzne kritické diskusie.

Ambíciou Prerušenej piesne je "vykresliť dané obdobie ako výsledok svojbytného sociálneho a kultúrneho systému, ktorý mal svoje pravidlá, históriu, ambivalencie a pochybnosti". Publikácia odkrýva zákonitosti a dobové mechanizmy kultúrnej praxe, popisuje dobu, ktorá "ani jedno výtvarné dielo neprijala bez výhrad, a tiež nastupujúcu generáciu umelcov a intelektuálov, ktorých osudy boli v mnohom podobné ako tej 'stratenej' pred viac ako dvoma dekádami".

Sumarizujúca vedecká monografia prináša prvý ucelený kritický názor na obdobie stalinského realizmu. Čitateľom a priaznivcom umenia predstaví dnes nepoznanú a zabudnutú kultúrnu produkciu tohto obdobia, ktorá sa v čase svojho zrodu tešila veľkej mediálnej pozornosti a ekonomickej podpore: "Ukazuje umenie sorely v kontexte globálnych dejín umenia, nie ako digresiu, ale ako súčasť dejinného vývoja."

Chronologicky štruktúrovaný text knihy dopĺňajú obrazový a textový poznámkový aparát, obrazová príloha a antológia dobových textov.

Uvedenie knihy spojené s prednáškou Alexandry Kusej, ktorá predstaví jej koncept, úskalia bádania viažuce sa k tejto téme a obdobiu dejín umenia, ako aj zdroje a metódy, ktoré pri jej tvorbe využila, sa uskutoční o 18.00 h v Knižnici Kornela a Nade Földváriovcov na 1. poschodí Esterházyho paláca v Bratislave.