< sekcia Kultúra

SNG vydražila vzácny obraz, Portrét muža od J. Kupeckého

Ján Kupecký: Portrét muža Foto: SNG

Samotná kúpa obrazu je pomerne špecifickou záležitosťou, keďže získavanie diel na zahraničných aukciách nie je v prostredí slovenských inštitúcií zatiaľ veľmi rozšíreným spôsobom akvizície.

Bratislava 5. novembra (TASR) - Do zbierky Slovenskej národnej galérie (SNG) pribudol mimoriadne kvalitný obraz pripísaný barokovému maliarovi, rodákovi z Pezinka, Jánovi Kupeckému. Galéria dielo získala v online dražbe spoločnosti Setdart Barcelona. TASR o tom informovala Klára Hudáková zo SNG.

Dielo zo súkromnej španielskej zbierky sochára M. Benlliureho galéria získala za 32.000 eur (bez poplatkov), čo je pod úrovňou aktuálnych cien diel majstra a porovnateľných malieb z jeho okruhu. "Po vybavení nevyhnutných formalít sa obraz nachádza už v SNG, kde sa vzápätí stane predmetom podrobnejších technologických a umelecko-historických výskumov," poznamenala.

"Odbornou literatúrou zatiaľ nereflektovaný, mimoriadne kvalitný portrét bez autorského značenia možno datovať na začiatok 18. storočia. Dielo predstavuje z tmavého pozadia sa vynárajúcu postavu nateraz neznámeho muža s jazvou na čele a vzácnym porcelánom v ruke. Vrstvený odev z drahých látok určuje jeho spoločenský status. Bravúra v zachytení rôznorodej krásy materiálov, ako aj živý výraz modelu, podporený realistickými detailmi, prezrádza mimoriadne skúseného maliara," popisuje kurátorka zbierok starého umenia SNG Katarína Kolbiarz Chmelinová. Vzhľadom na kvality a charakteristický štýl bola maľba podľa aukčnej spoločnosti a posudku profesora Jana Białostockého z Varšavy už dávnejšie autorsky spojená s Jánom Kupeckým. Maliar, ktorý takmer štvrť storočia pôsobil v Taliansku, sa radí k najvýznamnejším portrétistom vrcholného baroka v strednej Európe. O jeho umeleckej pozícii a vplyve svedčia okrem iného originály jeho diel v renomovaných verejných či súkromných zbierkach v zahraničí, ako aj práce jeho žiakov a nasledovníkov.

Samotná kúpa obrazu je pomerne špecifickou záležitosťou, keďže získavanie diel na zahraničných aukciách nie je v prostredí slovenských inštitúcií zatiaľ veľmi rozšíreným spôsobom akvizície. Prostriedky na jej realizáciu po vzájomnom rokovaní uvoľnilo Ministerstvo kultúry SR z fondu určeného na záchranu diel slovenskej proveniencie v zahraničí.