< sekcia Kultúra

SNM vydalo publikáciu Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Michal Milan Harminc je jediným architektom, ktorý projektoval po celom bývalom Uhorsku.

Bratislava 16. októbra (TASR) - Vydavateľstvo Slovenského národného múzea (SNM) vydalo katalóg k profilovej výstave "Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc". Rovnomenná publikácia autorky Eleny Machajdíkovej a ďalších spoluautorov vyšla k 151. výročiu narodenia staviteľa a architekta Michala Milana Harminca. TASR o tom informovala Zuzana Vášáryová, vedúca Centra múzejnej komunikácie SNM.

Obsahovo publikácia vychádza z výstavy inštalovanej v sídelnej budove SNM v Bratislave. "Podáva prehľad o živote a rozmanitom diele architekta s dôrazom na účelové múzejné stavby Slovenského národného múzea," priblížila Vášárová dvojjazyčný, slovensko–anglický katalóg na 300 stranách. Publikácia je však oproti výstave koncipovaná o čosi širšie, s cieľom priblížiť čitateľovi život a dielo výnimočnej osobnosti stredoeurópskej architektonickej scény.

Katalóg má dve časti. Textová časť pojednáva o životnom osude Harminca a každej z jeho stavieb na základe vystavených prameňov, dejinných súvislostí, komplexne s využitím všetkých doterajších poznatkov. "K jednotlivým typom stavieb sú vyhotovené zoznamy, ktoré sú zoradené abecedne podľa miest. Ďalšiu časť tvorí vlastný katalóg s obrazovou prílohou unikátnych vystavených artefaktov," dodala.

Michal Milan Harminc je jediným architektom, ktorý projektoval po celom bývalom Uhorsku, od jeho hlavného mesta cez Balkán po dnešné Slovensko, ale aj v cárskom Rusku. Počas života vytvoril vyše 300 diel. Na našom území stojí asi 170 stavieb, ktoré postavil alebo rekonštruoval. Ide predovšetkým o kostoly pre všetky konfesie, prvé peňažné ústavy so slovenským kapitálom, obytné nájomné domy a vilové sídla, tri múzejné budovy, sanatóriá, nemocnice, školy, internáty, sirotince, hotely, reduty, kiná, administratívne budovy, priemyselné a ďalšie objekty. Z nich je vyše 30 zapísaných v ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok SR.

Výstava Staviteľ múzeí Michal Milan Harminc je sprístupnená v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží v Bratislave do 17. januára 2021.