Quantcast
< sekcia Kultúra

SNM ukáže výzbroj tereziánskej armády v čase vojny o rakúske dedičstvo

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Témou výzbroje tereziánskej armády prevedie na sprievodnom podujatí Peter Rybárik, kurátor zbierok SNM – Múzea Červený Kameň.

Bratislava 26. októbra (TASR) - Armáda Márie Terézie a jej výzbroj v čase vojny o rakúske dedičstvo je názov sprievodného podujatia, ktoré pripravilo Slovenské národné múzeum (SNM) k výstave Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia. Uskutoční sa v stredu o 17.00 h v priestoroch výstavy v sídelnej budove SNM v Bratislave. Vstup na podujatie je voľný.

Militáriá, ktoré sú súčasťou jednej z tém výstavy Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia, reprezentujú masívne jazdecké šable s typicky širokými čepeľami z obdobia okolo polovice 18. storočia. "Čepele zdobia oslavné nápisy. Na jednej z nich, ktorá pravdepodobne patrila dôstojníkovi husárov, sú ryté ornamenty a postava Nepoškvrnenej Panny Márie – Immaculaty, spolu s heslom Maria Mater Deipatrona Hungariae Sub Tuum Praesidium Confugio (Mária Matka Božia, patrónka Uhorska, pod tvoju ochranou sa utiekam)," približuje múzeum exponát, ktorý má z druhej strany vyrytý dvojramenný kríž spolu s heslom In Hoc Signo Vinces (V tomto znamení zvíťazíš) a tiež nápis v ráme Exercituum Pellator Fortissime Esto Mecum (Boh vojny, najmocnejší Bellator, buď mojou silou). "Ikonografický motív a glorifikujúce heslá mali bojovníkovi priniesť šťastie v boji a víťazstvo. Na čepeli druhej šable je vyryté meno veliteľa pluku Trenk a z druhej strany oslavný nápis Vivat Teresia, venovaný panovníčke," dodáva SNM.

Návštevníci výstavy majú možnosť spoznať príbeh tereziánskych šablí, ktorý zrejme súvisí aj s kontroverznou osobnosťou neslávne známeho baróna Franz von Trencka (1711 – 1749), ktorý sa podieľal na čiastkových úspechoch rakúskej armády počas vojny o rakúske dedičstvo. Témou výzbroje tereziánskej armády prevedie na sprievodnom podujatí Peter Rybárik, kurátor zbierok SNM – Múzea Červený Kameň.

Výstava Pálffyovci z Červeného Kameňa a Mária Terézia v sídelnej budove SNM v Bratislave prezentuje prostredníctvom vybraných tém konkrétny výsek z dejín hradu i rodu, s ktorým je šľachtické sídlo späté. Téma je zasadená do širšieho historického kontextu a ilustruje previazanosť Pálffyovcov s panovníckym dvorom v období vládnutia Márie Terézie v 18. storočí, ktoré znamenalo novú éru v dejinách Habsburskej monarchie.

Výstavný projekt zo zbierok SNM – Múzea Červený Kameň a SNM – Historického múzea je verejnosti prístupný do konca marca 2023.