Quantcast
< sekcia Kultúra

Sochár Ján Koniarek má v galérii v Trnave novú modernú expozíciu

Snímka z výstavy Ján Koniarek a figulárne tendencie v stálej expozícii Jána Koniarka v Galérii Jána Koniarka v Trnave vo štvrtok 23. júna 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

K výstave patrí aj prvýkrát v GJK zaradená dotyková obrazovka, kde budú postupne v elektronickej podobe prezentovať všetky Koniarkove diela v spolupráci s webumenia.sk a Slovenskou národnou galériou.

Trnava 24. júna (TASR) – Diela sochára Jána Koniarka majú v galérii v Trnave, ktorá nesie jeho meno, opäť svoju stálu expozíciu. Po troch rokoch sa vrátila do nového krídla Koppelovej vily, prináša nový pohľad nielen na samotnú tvorbu sochára a nosné okruhy jeho tvorby, ale aj načrtnutie ďalšieho vývoja figurálnej plastiky v priebehu storočia a následného dialógu mladších autorov s Koniarkovou tvorbou. Takto ju zostavil kurátor, riaditeľ Galérie Jána Koniarka (GJK) Vladimír Beskid.

"Má názov Ján Koniarek a figurálne tendencie a je to naša kľúčová expozícia," uviedol Beskid pre TASR. Je moderne poňatá, ukazuje životnú a umeleckú cestu Koniarka od najstaršej sochy Portrét z belehradského obdobia autora (1893) až po jeho poslednú sochu sediaceho L. N. Tolstého z rokov 1949 až 1951. "Prezentujeme vrcholné diela postrodinovskej expresívnej modelácie, portrétnej tvorby, ako Dr. Holuby či Andrej Hlinka, aj príklady vojenských pomníkov a monumentálnych realizácií, sem patrí Pomník padlých v 1. svetovej vojne a Pomník Antona Bernoláka v Trnave či Memorandový reliéf v Martine," uviedol kurátor.

K výstave patrí aj prvýkrát v GJK zaradená dotyková obrazovka, kde budú postupne v elektronickej podobe prezentovať všetky Koniarkove diela v spolupráci s webumenia.sk a Slovenskou národnou galériou. "Zároveň predstavujeme tri nové diela, ktoré sme zakúpili v poslednom čase, ide o fragment memorandového reliéfu, plastiku Ranený a hlavu Pribinu," povedal Beskid. V medziobdobí, keď sa nová expozícia pripravovala, GJK pripravila výstavné turné a významné Koniarkove diela postupne predstavila v Dunajskej Strede, Košiciach a Dolnom Kubíne.

Snímka z výstavy Ján Koniarek a figulárne tendencie v stálej expozícii Jána Koniarka v Galérii Jána Koniarka v Trnave vo štvrtok 23. júna 2022.
Foto: TASR - Lukáš Grinaj


Kľúčom na výber ďalších autorov, ktorých GJK vybrala do expozície, bola podľa Beskida skutočnosť, že boli priamo Koniarkovými žiakmi, ako Fraňo Štefunko či Rudolf Uher, alebo sú nositeľmi odkazu umelca v povojnovom období, ako Jozef Jankovič, Juraj Bartus, Erna Masarovičová. Kurátor chcel, ako doplnil, predstaviť aj mladšiu generáciu, ľudí, ktorí nastupujú po roku 2000, ako Emöke Vargová, Vlasta Žáková, Marek Kvetan a najmladší, trnavský umelec Marek Trubač.

"Zámer bol súčasne predstaviť aj iný sochársky jazyk, iné prístupy a materiály. Kým u Koniarka či Štefunka dominujú bronz a mramor, prinášame polyester i vodu, zvárané železo, špagát či textil," doplnil Beskid. Zastúpenie majú aj umelci Ladislav Šaloun, Vladimír Kompánek, Juraj Bartusz, Vladimír Gažovič, Veronika Rónaiová, Stano Masár a Ján Zelinka.