< sekcia Kultúra

SOZA ruší galavečer, prostriedky presúva na pomoc svojim členom

Na snímke predseda predstavenstva Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA) Ľubomír Burgr. Foto: TASR – Jakub Kotian

SOZA vyčlenila 2. apríla prvých 40.000 eur na pomoc svojim členom, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi, rozdelená bola medzi 145 členov SOZA.

Bratislava 13. mája (TASR) - Dozorná rada Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam (SOZA) na svojom ostatnom zasadnutí rozhodla o zrušení galavečera udeľovania Cien SOZA za rok 2019. Finančné prostriedky pôvodne určené na krytie nákladov s jeho prípravou a realizáciou budú presunuté do Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na pomoc v náhlej núdzi spôsobenej opatreniami štátnych orgánov na zamedzenie šíreniu pandémie nového koronavírusu. TASR o tom informoval PR manažér SOZA Juraj Čurný.

SOZA vyčlenila 2. apríla prvých 40.000 eur na pomoc svojim členom, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi, rozdelená bola medzi 145 členov SOZA. Vďaka zrušeniu galavečera a takto ušetrenej sume vo výške 20.000 eur bude môcť SOZA v programe pomoci pokračovať ďalej.

„Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne postupy. Napriek tomu, že Ceny SOZA si už získali pevné miesto a rešpektovanú pozíciu na slovenskej hudobnej scéne, v súčasnej dobe považujeme rýchlu a efektívnu pomoc našim členom za oveľa potrebnejšiu,“ uviedol predseda predstavenstva SOZA Ľubomír Burgr. „Ceny SOZA však z tohtoročného kalendára úplne nezmiznú. Tie v štatistických kategóriách za rok 2019 vyhlásime a držiteľom ich odovzdáme či už na pôde SOZA, alebo pri inej vhodnej slávnostnej príležitosti. Nositeľov honorárnych ocenení za roky 2019 a 2020 chceme oceniť na slávnostnom galavečere v septembri 2021. Pevne veríme, že situácia v tom čase už bude pre kultúru oveľa priaznivejšia ako v súčasnosti,“ dodal.

Ceny SOZA sa vyhlasujú každoročne od roku 1996 v štatistických a honorárnych kategóriách. Tie prvé vzídu na základe spracovania hlásení používateľov za kalendárny rok, o držiteľoch tých druhých rozhoduje dozorná rada. SOZA zastupuje viac ako 3000 domácich a viac ako 3 milióny zahraničných nositeľov práv, skladateľov, upravovateľov, aranžérov hudby a autorov slovesnej časti diela, textu, libreta, ako aj vydavateľov týchto diel.