< sekcia Kultúra

Spolok slovenských spisovateľov povedie Miroslav Bielik

Na snímke Peter Prokopec (vpravo) a riaditeľ Slovenského literárneho ústavu Matice Slovenskej Miroslava Bielika. Foto: TASR

Jedným z problémov, ktorý bude musieť do budúcnosti riešiť, je zmluva o dlhodobom prenájme budovy Domu spisovateľov na Laurinskej ulici v Bratislave.

Bratislava 28. mája (TASR) - Novým predsedom Spolku slovenských spisovateľov (SSS) sa stal riaditeľ Slovenského literárneho ústavu Matice Slovenskej Miroslav Bielik. Po búrlivom celodennom rokovaní ho zvolilo dnešné členské zhromaždenie SSS.

Jedným z problémov, ktorý bude musieť do budúcnosti riešiť, je zmluva o dlhodobom prenájme budovy Domu spisovateľov na Laurinskej ulici v Bratislave. Bývalé vedenia SSS a Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) ju prenajali správcovskej firme na desať rokov s opciou na ďalších 24. Pre spisovateľské organizácie by realizácia tejto zmluvy znamenala sťahovanie a faktickú stratu sídla na dlhé roky.

"Ten problém je vážny. Nedá sa vyriešiť bez vnútorného auditu. Treba urobiť isté analýzy. V každom prípade by sme neboli radi, keby SSS a vôbec spisovatelia prišli o toto sídlo. Musíme hľadať všetky možné alternatívy, ale v každom prípade sa nechceme z Laurinskej sťahovať ani do Petržalky, ani do inej okrajovej časti mesta," povedal Bielik pre TASR. "Sú to vážne právne a finančné problémy a ešte bohvie čo sa všetko objaví. Musíme hľadať východiská. Nemôžeme sa uzatvoriť pred rokovaniami ani s jedným, ani s druhým, ani tretím partnerom," dodal.

Bielik zdôraznil, že SSS je najstaršou a najpočetnejšou organizáciou slovenských spisovateľov. "Stále hovorím, že kto iný by mal držať zástavu demokracie, ak nie spisovatelia. Ale musíme si aj vo vnútri urobiť poriadok. Demokraticky si vyriešiť vnútorné problémy. Potom môžeme stavať slovenskú verejnosť pred isté výzvy. Slovenskí spisovatelia sú isté morálne autority, verím, že sú, aj budú," uviedol.

Členské zhromaždenie podľa Bielika riešilo aj otázku stanov. "Bolo prijaté uznesenie, aby sme do roka a do dňa aktualizovali naše stanovy a urobili vnútorný audit. Aby sme našli východiská z finančnej biedy a hľadali kooperáciu s domácimi aj zahraničnými partnermi," dodal Bielik.

Advokát spolupracujúci s Transparency International Slovensko (TIS) Pavel Nechala na margo prenájmu budovy Domu spisovateľov na Laurinskej uviedol, že v prípade nájomných zmlúv na obdobie dlhšie ako 30 rokov je možné súdne skúmať, či boli podpísané v súlade s dobrými mravmi. "V prípade, ak dochádza k uzavretiu nájomnej zmluvy na takéto dlhé obdobie, mám za to, že sa to rovná akoby predaju nehnuteľnosti, nakoľko to v takom rozsahu obmedzuje spoluvlastníka nehnuteľnosti, že je to neprimerané," povedal.

"Dalo by sa pozrieť na platnosť nájomných zmlúv z pohľadu súladu s dobrými mravmi. V prípade, ak by sa na súde podarilo preukázať nesúlad s dobrými mravmi, tak by zmluva bola absolútne neplatná," reaguje Nechala. "Čo by bolo rozhodujúce pre rozhodovanie súdu? Odôvodnenie, z akého dôvodu pristúpil prenajímateľ k uzatvoreniu takýchto zmluvných podmienok. Prečo bolo pre neho dôležité uzatvoriť hneď teraz za nejakých garantovaných podmienok zmluvu na viac ako 30 rokov," reaguje Nechala na otázku TASR, podľa čoho by súd rozhodoval.
Dušan Jarjabek
Foto: TASR/Martin Baumann

Najnovším precedensom na tento typ kauzy môže byť podľa neho spor, ktorý aktuálne prebieha v Liptovskom Mikuláši. "Môžem spomenúť napríklad prípad v Liptovskom Mikuláši, kde mal Úrad geodézie a kartografie uzatvorenú zmluvu na sto rokov a prvostupňový okresný súd rozhodol, ešte to nie je právoplatne ukončené, že tento nájom je neadekvátny, pretože sa nájomcovi nepodarilo preukázať nejaké objektívne skutočnosti, ktoré viedli k uzatvoreniu takejto dlhej nájomnej zmluvy," dodal Nechala.

D. Jarjabek tvrdí, že obec musí tlačiť na zverejňovanie zmlúv


Predseda kultúrneho výboru parlamentu Dušan Jarjabek (Smer-SD) pre TASR 15. mája uviedol, že členovia spisovateľskej obce, ako aj organizácií spisovateľov by mali tlačiť na zverejnenie všetkých zmlúv, ktoré sa týkajú dlhodobého prenájmu lukratívnej budovy Spolku slovenských spisovateľov na Laurinskej ulici.

Dodal, že spisovateľské organizácie dostali v 90. rokoch hodnotnú budovu od štátu zadarmo, aby mohli podporovať literárnu činnosť na Slovensku. Jarjabek neverí, že si súkromná firma prenajala budovu na to, aby ju prevádzkovala s týmto cieľom. "Tá budova mala svoj účel, a teraz čo tam bude? Hotel, butik? Kto na tom chce zarobiť, aký tu bude podnikateľský zámer?" spýtal sa.

"Za toto je niekto zodpovedný, niekto to vymyslel, aby na tom zarobil, a spisovatelia by sa mali pýtať, kto. Je to niečo podobné, ako keď sa prednedávnom istá partia ľudí rozhodla, že predá budovu Slovenského národného divadla. Keby ju predala, slovenská kultúra by prišla o jeden stánok, ktorý by sa nedal nahradiť," vyhlásil Jarjabek. "Všetky zmluvy by sa mali zverejniť, ako aj mená všetkých, čo ich podpísali. Spisovatelia by sa mali dopytovať, v rámci akého motívu ich podpísali. A opýtať sa, či sú zmluvy výhodné, alebo nie. Ak si niekto myslí, že áno, prečo. Ak sú nevýhodné, mali by si zodpovední spytovať svedomie. A ak bol porušený zákon, je to otázka pre orgány činné v trestnom konaní," podčiarkol Jarjabek.