Quantcast
< sekcia Kultúra

Zoznam kultúrneho nehmotného dedičstva dostal dva nové prvky

Na snímke vpravo minister kultúry SR Marek Maďarič odovzdáva predsedníčke občianskeho združenia Podobenka Gabriele Zemanovej (v strede) a starostovi bratislavskej mestskej časti Vajnory Jánovi Mrvovi kópiu certifikátu zápisu Vajnorského ornamentu do Reprezentívneho kultúrneho dedičstva Slovenska počas slávnostného vyhlásenia v Rusovciach 2. marca 2017. Foto: TASR/Dano Veselský

Do zoznamu boli slávnostne zapísané tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny a Vajnorský ornament .

Bratislava 2. marca (TASR) - Tylová paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny a Vajnorský ornament dnes boli slávnostne zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Podujatie zorganizovalo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. Zástupcovia predkladateľov úspešných nominácií si z rúk ministra kultúry prevzali certifikáty o zápise.

Súčasťou podujatia okrem vyhlásenia nových prvkov bolo aj slávnostné pripomenutie úspešného zápisu prvej medzinárodnej česko-slovenskej nominácie pod názvom Bábkarstvo na Slovensku a v Česku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, kde bolo zapísané v decembri 2016 na 11. zasadnutí Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO v Addis Abebe v Etiópii.

Paličkovaná tylová čipka z oblasti Myjavskej pahorkatiny patrí spomedzi mnohých druhov paličkovanej čipky, ktoré sa na území Slovenska rozvíjali a rozvíjajú až do súčasnosti, k unikátom. Jej krehkosť a vzdušnosť sa dosahuje pletením z jemnej bielej priadze na tylovej sieti pomocou množstva paličiek. Centrom prvotného výskytu bola obec Krajné, kde sa tento druh čipky udomácnil od 80. rokov 19. storočia. Tylová čipka si v tejto oblasti zachovala znaky belgickej tylovej čipky, s ktorou je vývojovo spätá. Obľuba bielej tylovej čipky v okolí Myjavy súvisí s tradíciami miestneho odevného štýlu, v ktorom sa uplatňujú vzdušné, krehké, biele látky. Pozoruhodná je plynulosť transmisie, ktorou sa znalosti, zručnosti i použitie tylovej čipky na odevných a interiérových textíliách prenášajú z generácie na generáciu až do súčasnosti.

Na snímke ukážka tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny, ktorá bola zapísaná do Reprezentívneho kultúrneho dedičstva Slovenska počas slávnostného vyhlásenia v Rusovciach 2. marca 2017.
Foto: TASR/Dano Veselský


Z bohatstva ornamentálnych štýlov, ktoré sa na území Slovenska rozvinuli v priebehu 19. a prvej polovice 20. storočia, patrí Vajnorský ornament k jedným z najvýraznejších. Vo Vajnoroch a dedinách v blízkom okolí Bratislavy poznačil dekór výšiviek, kraslíc, zviditeľnil sa v interiérovej nástennej maľbe. Zásluhu na jeho rozvoji mali miestne predkresľovačky vzorov – pisárky, ktoré boli zároveň autorkami výšiviek a malieb. Vo Vajnoroch bola ich najtvorivejšou predstaviteľkou Katarína Brúderová (1882–1964). Tá posunula lokálny ornamentálny štýl založený na princípe rytmického opakovania jemne kreslených hustých rastlinných zostáv do naturálnejších polôh bližších prírode a náboženskej symbolike.

Niť tradovania dekoratívnej tradície vajnorského ornamentu nebola vo Vajnoroch nikdy prerušená. Podnes ju aktívne udržiavajú a rozvíjajú tvorcovia vo výšivkách, na krasliciach, maľbách na stenách domov či na úžitkových predmetoch.

Na snímke ukážka Vajnorského ornamentu, ktorý bol zapísaný do Reprezentívneho kultúrneho dedičstva Slovenska počas slávnostného vyhlásenia v Rusovciach 2. marca 2017.
Foto: TASR/Dano Veselský


„V takto kontinuálne pestovaných zručnostiach, zvykoch, tradíciách a nehmotné kultúrne dedičstvo sú práve takéto veci, v nich je skrytý charakter a identita tých konkrétnych komunít, vo všeobecnom zmysle aj Slovákov ako takých. Ak tá kontinuita trvá, trvá niekedy aj stáročia, tak na to upozorňovať, vyzdvihovať to. Zápis do takého zoznamu v podstate koncentruje pozornosť verejnosti, k tomu povzbudzuje tých ľudí, ktorí sa to naučili od svojich rodičov, starých rodičov a je predpoklad, že sa to bude pestovať a vykonávať aj v budúcnosti. Je to veľké bohatstvo, ktoré si treba ošetrovať,“ povedal pre TASR minister kultúry Marek Maďarič.„Dnešný zápis je uznanie jedinečnosti a dôležitosti tohto prvku pre tradičnú kultúru Slovenska. My v našom regióne sme vedeli o jej význame, po dnešnom dni bude o význame paličkovanej čipky z Myjavskej pahorkatiny vedieť celé Slovensko. Od 80. rokov 19. storočia nebol náš región bez aktívnych paličkárok,“ dodala pre TASR Viera Feriancová, riaditeľka Centra tradičnej kultúry v Myjave.Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Zápis prvkov do národného zoznamu je základnou podmienkou pre uchádzanie sa o zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva (UNESCO).

Na snímke folklóristky zo súboru Kopa z Myjavy odeté v krojoch zdobených tylovou paličkovanou čipkou Myjavskej pahorkatiny, ktorá bola zapísaná do Reprezentívneho kultúrneho dedičstva Slovenska počas slávnostného vyhlásenia v Rusovciach 2. marca 2017.
Foto: TASR/Dano Veselský


Na snímke sprava minister kultúry SR Marek Maďarič, generálny riaditeĽ SĽUKu Juraj Hamar, predsedkyňa českej sekcie Union International de la Marionnette (UNIMA) Nina Malíková, zástupca Národného informačního a poradenského strediska pre kultúru v Českej republike Michal Drtina a predseda slovenskej sekcie UNIMA Ivan Gontko preberajú kópiu certifikátu o zápise Bábkarstva na Slovensku a v Česku do Reprezenttívneho kultúrneho dedičstva Slovenska počas slávnostného vyhlásenia v Rusovciach 2. marca 2017.
Foto: TASR/Dano Veselský


Na snímke v strede riaditeľka Centra tradičnej kultúry v Myjave Viera Feriancová s kópiou certifikátu zápisu Tylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny do Reprezenttívneho kultúrneho dedičstva Slovenska počas slávnostného vyhlásenia v Rusovciach 2. marca 2017.
Foto: TASR/Dano Veselský