< sekcia Kultúra

Tribečské múzeum odhaľuje deťom tajomstvá múzejníckej práce

Na snímke návštevníci Tribečského múzea, foto z archívu. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Krátka minidielnička v múzeu ponúka výber z rôznych tvorivých činností - modelovania z hrnčiarskej hliny alebo kreslenie.

Topoľčany 5. októbra (TASR) – Tajomstvá múzejníckej práce odhaľuje kolektívom detí a žiakom základných škôl Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Žiaci na základe interaktívneho a zážitkového učenia získajú informácie o fungovaní múzea i práci odborných zamestnancov, informoval riaditeľ Tribečského múzea Ľubomír Opáth. Podujatie je sprístupnené v pracovných dňoch do 29. októbra. Celkový čas vzdelávacieho programu je približne 1,5 hodiny.

Vzdelávací program zahŕňa návštevu expozície, aktuálnych výstav, riadené rozhovory z oblasti prírodných vied, dramatizáciu prostredníctvom hraných scénok. Krátka minidielnička ponúka výber z rôznych tvorivých činností - modelovania z hrnčiarskej hliny, samotného modelovania predmetov z expozície a aktuálnych výstav, kreslenia, vystrihovania a lepenia z farebných papierov, vyfarbovania obrázkov s rôznymi motívmi.

Pri prehliadke aktuálnych výstav a expozície získajú návštevníci poznatky o neživej a živej prírode a o rôznych archeologických nálezoch z obce Krásno. „V sekundárnej rovine program pomáha opustiť sedavý spôsob života v domácom prostredí a už od tohto najnižšieho veku prehlbovať záujem o prírodné a spoločenskovedné disciplíny,“ skonštatoval Opáth. Poznatky je možné využiť na hodinách prvouky, prírodopisu, biológie, regionálnej výchovy a environmentálnej výchovy, vlastivedy, dejepisu.