< sekcia Kultúra

Galéria Jána Koniarka pripravila tri nové výstavy

Snímka z retrospektívnej výstavy slovenského maliara a grafika Juliána Fila s názvom Filozofia gesta v Galérii Jána Koniarka (GJK) v Trnave 28. februára 2021. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Nosnou je retrospektívna výstava slovenského maliara a grafika Juliána Fila k 100. výročiu jeho narodenia s názvom Filozofia gesta.

Trnava 28. februára (TASR) – Galéria Jána Koniarka (GJK) v Trnave pripravila vo svojich výstavných priestoroch v Kopplovej vile tri nové výstavy. Vidieť ich návštevníci môžu zatiaľ iba prostredníctvom fotografií a videí, uviedla PR galérie Zuzana Dohnalová. Nosnou je retrospektívna výstava slovenského maliara a grafika Juliána Fila k 100. výročiu jeho narodenia s názvom Filozofia gesta.

V novom krídle Kopplovej vily sú nainštalované výstavy Adama Šakového s názvom Nerast a Margaréty Petržalovej Make it nonchalant. „Dúfame, že si naše výstavy budú môcť záujemcovia čo najskôr pozrieť aj naživo,“ uviedla Dohnalová.

Kurátorom Filovej výstavy je Filip Krutek. Koncepcia Filozofie gesta je postavená ako komplexná prehliadka Filovej maliarskej aj grafickej tvorby od expresívnej maliarskej polohy a asamblážnych intervencií do maľby v 60. rokoch cez skladbu fragmentov mestských výjavov, airbrushových malieb až po náboženské a reklamno-konzumné motívy 90. rokov. Vystavené diela zohľadňujú referenčné body jeho tvorby nielen v maľbe a grafike, ale aj v monumentálnej tvorbe do architektúry a s ňou spojené prípravné skice, koláže, priestorové analýzy, ale aj účinkovanie v krátkom experimentálnom filme. Samostatným okruhom výstavy sú monumentálne práce do architektúry. V priebehu rokov 1961 až 1984 vytvoril Filo 30 realizácií, ktorých súčasťou bolo množstvo kresieb, priestorových štúdií, skíc a koláží. Julián Filo (1921, Nižná pri Piešťanoch – 2007, Bratislava) žil a tvoril v Bratislave. Po gymnaziálnych štúdiách v Trnave študoval architektúru vo Viedni a pokračoval na pražskej akadémii výtvarných umení.

Výberom z aktuálnej tvorby je výstava maliara Adama Šakového (1987). Podľa kurátora Michala Stolárika na prvý pohľad vzbudzuje záujem rigidným použitím monochromatického koloritu zobrazujúceho bohaté spektrum šedi medzi čiernou a bielou. "Autor na Neraste redefinuje vlastný umelecký program, ktorý poháňa fascinácia maliarskym médiom a systematické uvažovanie o stratégiách zobrazovania a vyhodnocovania vizuálnych informácií. Vývoj autorovej tvorby ostatných rokov vystihuje práca v jasne ohraničených maliarskych sériách," uviedol kurátor.

Koncepciu samostatnej výstavy Margaréta Petržalová (1993) postavila na dielach, ktoré vytvorila počas minulého roka, pre väčšinu veľmi náročného, komplikovaného a limitujúceho. "Možno aj preto sa zamerala na témy, ako sú imaginácia, rozvoj osobnej fantázie, únik z reality, hra s vlastnou identitou či napodobňovaním predmetov, materiálov, spoločenského postavenia. Selekciu diel okrem expresívnej akrylovej maľby a kresby dopĺňa priestorovou inštaláciou – objektmi či recyklovaným nábytkom, ktoré sa postupne predierajú do autorkinho umeleckého programu," dodal kurátor Stolárik.

Všetky výstavy sú naplánované do 2. mája.