Quantcast
< sekcia Kultúra

Trnavský kraj podporí 51 projektov sumou 900 tisíc eur

Na snímke v popredí predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Foto: EASYFOTO TASR - Miroslava Mlynárová

Medzi zámermi, ktoré najviac ocenila výberová komisia, je napríklad oprava strechy na Dome kultúry v Skalici od architekta D. Jurkoviča, uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Trnava 24. mája (TASR) – Spolu 51 projektov spomedzi 111 doručených žiadostí podporí Trnavský samosprávny kraj (TTSK) z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Rozdelených bude spolu 900.000 eur, informoval predseda TTSK Jozef Viskupič.

"Aj v roku 2022 podporíme aktivity, ktoré budú prínosom pre TTSK v rôznych tematických oblastiach. Sledujeme obnovu historických pamiatok, rozmach kreatívneho priemyslu, tvorbu zelenej krajiny, vzdelávanie mládeže, fungovanie IT start-upov či rozvoj elektromobility. Medzi zámermi, ktoré najviac ocenila výberová komisia, je napríklad oprava strechy na Dome kultúry v Skalici od architekta Dušana Jurkoviča. Najlepšie hodnoteným projektom sa stala záchrana hradu Korlátka pri Cerovej v okrese Senica," uviedol Viskupič s tým, že cieľom projektu je urobiť hrad bezpečnejším pre návštevníkov dobudovaním zábradlí, terénnych schodíkov a altánku alebo kosením areálu. S dotáciou 22.000 eur pribudnú aj informačné tabule.

TTSK sumou 32.000 eur podporí pokračovanie rekonštrukcie pamiatkovo chráneného objektu synagógy v obci Šaštín-Stráže, v obci Oľdza pri Dunajskej Strede sa s dotáciou 10.000 eur zrekonštruuje kolkáreň. Podporu dostal aj zámer Fóra inštitútu pre výskum menšín, ktoré chce v Dunajskej Strede vybudovať štúdio a nahrávať v ňom sériu podcastov na propagáciu sociálnych inovácií a sociálneho podnikania. V okrese Galanta pribudne s dotáciou 13.000 eur energeticky samostatné športovisko Veslárskeho klubu Šintava.

Podpora v celkovej hodnote 58.000 eur z Fondu na rozvoj Trnavského kraja bude použitá aj na rozšírenie siete elektro nabíjacích staníc na území kraja. V Krakovanoch pri Piešťanoch budú môcť vďaka prostriedkom rozšíriť tamojšie múzeum Za Krakovskú bránu a v Senici sa môžu pustiť do prvej etapy zhodnotenia suterénu kláštora rádu pavlínov. Podpora vo výške 30.000 eur umožní Trnavskej asociácii sluchovo postihnutých nákup elektrovozidiel s cieľom skvalitnenia tlmočníckych služieb.

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve boli mestá a obce, právnické a fyzické osoby, ktoré majú sídlo, trvalý pobyt alebo pôsobia na území TTSK alebo poskytujú služby jeho obyvateľom. Finančne podporené boli projekty a aktivity, akcie a činnosť organizácií a obcí s celoregionálnym a nadregionálnym charakterom, ktoré potrebujú väčšie finančné krytie. Minimálna výška grantu bola stanovená na 10.000 eur.