< sekcia Kultúra

UNESCO iniciovalo online fórum ministrov kultúry o koronakríze

Ilustračné foto Foto: TASR

Diskusiou chce UNESCO tiež podporiť výmenu skúseností medzi krajinami s cieľom pomôcť im vybrať vhodné preventívne opatrenia pre kultúrny sektor.

Bratislava 23. apríla (TASR) – Organizácia Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) inicovala online konferenciu, ktorá by sa v súčasnej situácii poznamenanej pandémiou nového koronavírusu mala stať pravidelným dialógom šéfov kultúrnych rezortov. Cieľom tejto interkacie je vytvoriť globálny pohľad na súčasnú krízu v kultúrnom sektore a zároveň identifikovať hospodárske a sociálne výzvy, s ktorými bude potrebné sa vyrovnať.

"Jednou z nich pri hľadaní riešení je práve komplexný zber dát o hospodárskych dosahoch, keďže sektor kultúry sa vyznačuje širokým spektrom aktérov so špecifickými potrebami," uviedol štátny tajomník Ministerstva kultúry (MK) SR Radoslav Kutaš, ktorý na online konferencii zastupoval ministerku Natáliu Milanovú (OĽaNO).

Kutaš zdôraznil význam participácie ľudí pracujúcich v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. "Musia byť zahrnutí do otvoreného dialógu, aby sme spoločne prijali opatrenia pre ich hospodársku záchranu a následné oživenie," povedal štátny tajomník rezortu.

Diskusiou chce UNESCO tiež podporiť výmenu skúseností medzi krajinami, ktoré boli postihnuté ako prvé, a krajinami, v ktorých sa kríza ešte len rozvíja, s cieľom pomôcť im vybrať vhodné preventívne opatrenia pre kultúrny sektor. Rozhovory by mali vyústiť do vypracovania konkrétnych odporúčaní, ktorých cieľom bude zmierniť dosahy koronakrízy na kultúrny sektor ako v krátkodobom, tak aj v dlhodobom horizonte.