Quantcast
< sekcia Kultúra

V Bratislave diskutujú o výzvach v kultúrnych i kreatívnych odvetviach

Na archívnej snímke Slovenské národné divadlo v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Počas prvého dňa sa konferencia zameriava na vízie kultúry v súčasnom svete a na vykreslenie kontextu, v ktorom sa nachádza kultúra na Slovensku po 30 rokoch samostatnosti.

Bratislava 16. mája (TASR) – Na aktuálne potreby a výzvy v kultúrnych a kreatívnych odvetviach sa zameriava konferencia Kultúra a náš svet, ktorá sa koná 16. a 17. mája v Novej budove SND v Bratislave. Ponúknuť má tiež rôzne mierky pohľadu na kultúru v súčasnom svete, od globálneho pohľadu po úzko špecializované prístupy. Hlavným organizátorom konferencie je Ministerstvo kultúry (MK) SR.

"Niekto rozmýšľa v intenciách svojho špecializovaného odboru alebo sektora či rezortu. Niekto sa venuje kultúre na regionálnej úrovni, na úrovni kraja alebo mesta. Niekto pracuje v kontexte štátu alebo vyšších štruktúr. Globálne a univerzálne je pre nás rovnocenné s lokálnym a špecializovaným, ale zároveň sú spojenými nádobami," konštatuje Mária Beňačková Rišková, gestorka tvorby Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu.

Počas prvého dňa sa konferencia zameriava na vízie kultúry v súčasnom svete a na vykreslenie kontextu, v ktorom sa nachádza kultúra na Slovensku po 30 rokoch samostatnosti. Priestor bude patriť aj kontextu tvorby stratégie, spolupráci a možnostiam prepojenia rôznych strategických dokumentov, ale aj možnosti participácie odbornej verejnosti.

Druhý deň konferencie má byť venovaný workshopom a diskusiám o potrebách a výzvach v kultúrnych a kreatívnych odvetviach, a to v kontexte aktuálnych spoločenských, politických a environmentálnych zmien. Cieľom je sformulovať návrhy priorít kultúrnej politiky na najbližšie roky a načrtnúť ich zoradenie podľa dôležitosti a naliehavosti.

Na konferencii s názvom Kultúra a náš svet (Vízie a kontexty – Výzvy a priority) sa zúčastnia zástupcovia rezortu kultúry a jeho zriaďovaných organizácií, ako aj iných orgánov štátnej správy a samosprávy, profesijných organizácií a zoskupení, Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel MK SR či nezriaďovanej kultúry. Konferencia sa koná pri príležitosti tvorby Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030.